Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Geplaatst op : 13 december 2016
Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Sinds 1 juli 2015 krijgen werknemers waarvan het dienstverband wordt beëindigd een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat de werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt voor zowel vaste, tijdelijke als arbeidsongeschikte werknemers.


Extra kostenpost

Vaak hebben werkgevers moeite met deze extra kostenpost voor hun arbeidsongeschikte werknemer. Zij hebben immers gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer al twee jaar het loon (volledig) doorbetaald. Daarnaast zijn er kosten voor re-integratie gemaakt. Dit is de reden dat sommige werkgevers de werknemer na twee jaar ziekte in dienst houden. Dit heet een slapend dienstverband. Deze situatie is echter niet wenselijk.


Wetsvoorstel

Om werkgevers tegemoet te komen is er nu een wetsvoorstel in de maak voor een compensatieregeling voor de transitievergoeding. Werkgevers die na twee jaar ziekte van de werknemer een transitievergoeding moeten betalen, ontvangen in de toekomst vanuit het Algemeen werkeloosheidsfonds (Awf) een compensatie. Hier staat wel een verhoging van de Awf-premie voor alle werkgevers tegenover. De lasten van de transitievergoeding na twee jaar ziekte worden zo dus verdeeld over alle werkgevers in Nederland.


Invoering

De verwachting is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Het plan is om deze compensatie met terugwerkende kracht toe te kennen tot 1 juli 2015. Wij houden u op de hoogte.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: