De DGA krijgt meer tijd voor afhandelen pensioen in eigen beheer

Geplaatst op : 13 december 2016
De DGA krijgt meer tijd voor afhandelen pensioen in eigen beheer

De Tweede Kamer heeft de Wet uitfasering eigen beheer en overige fiscale maatregelen aangenomen. DGA's hebben nu tot 1 april 2017 de tijd om het pensioen in eigen beheer te beëindigen. In het oorspronkelijke voorstel was de einddatum 1 januari 2017. Op 20 december aanstaande zal de Eerste Kamer stemmen over dit wetsvoorstel.


Gedeeltelijk verzekerd pensioen

DGA's hebben tot 1 april 2017 de mogelijkheid om een verzekerd gedeelte van de pensioentoezegging over te dragen naar het eigen beheer. Over dit gedeelte, en over de reguliere pensioenopbouw na 31 december 2015, wordt geen korting verleend bij een eventuele afkoop.


Alles of niets

Een DGA heeft drie mogelijkheden om het opgebouwde pensioen in eigen beheer (PEB) af te handelen. Het PEB kan worden:

  • bevroren,
  • omgezet in een Oudedagsverplichting*,
  • afgekocht.

Tijdens de parlementaire behandeling is hier meer duidelijkheid over gekomen. Het is bij deze keuzes alles of niets. Het is niet mogelijk om het PEB gedeeltelijk om te zetten of af te kopen. Pensioen in eigen beheer moet volledig worden, bevroren, omgezet of afgekocht. De overgangstermijn loopt tot en met 2019. Vanaf 2020 kan een PEB niet meer worden omgezet in een Oudedagsverplichting of worden afgekocht.


Een Oudedagsverplichting en wat nu?

Door het omzetten in een Oudedagsverplichting verdwijnt in veel gevallen de dividendklem. Hierdoor is het grootste probleem voor de DGA opgelost. Wij verwachten dat de meeste DGA's kiezen voor deze optie. Na omzetting in een Oudedagsverplichting moet deze voorziening jaarlijks worden verhoogd. Vanaf de AOW-leeftijd moet deze voorziening lineair in 20 jaarlijkse termijnen worden uitgekeerd. Er is geen mogelijkheid om na omzetting in de Oudedagsverplichting dit ook als toekomstig spaarmiddel voor het pensioen te gebruiken. Voor de toekomstige pensioenregeling moet de DGA een andere oplossing worden vinden.


Wat gebeurt er bij overlijden DGA?

Bij overlijden van de DGA vervalt de Oudedagsverplichting aan de erfgenamen. Indien de DGA wenst dat deze voorziening bij overlijden in eerste instantie alleen aan zijn partner toekomt, moet de DGA dit testamentair regelen. Het is ook mogelijk om de Oudedagsverplichting om te zetten in een lijfrente of bankspaarregeling bij een bank of verzekeraar.


Positie (ex-)partner

Tijdens de parlementaire behandeling is de positie van de partner en ex-partner uitvoerig besproken. Pensioen in eigen beheer kan alleen omgezet worden in een Oudedagsverplichting of worden afgekocht, als de partner van de DGA daarmee instemt. En als een ex-partner nog een claim op een gedeelte van het PEB heeft, is ook zijn/haar toestemming noodzakelijk. Zonder toestemming van de (ex-)partner kan het PEB alleen maar worden bevroren. De dividendklem blijft dan ook van toepassing.


Meer weten over uw mogelijkheden?

Wilt u meer weten over de opties afkopen, omzetten in een Oudedagsverplichting of bevriezen? Neem dan contact op met uw pensioenadviseur, of met ons speciale DGA-team.


*Eerder noemden wij deze voorziening nog OSEB, Oudedagssparen in Eigen Beheer. De naamswijziging van deze voorziening is een gevolg van het wetsvoorstel.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: