Pensioen- en AOW-leeftijd stijgen weer

Geplaatst op : 13 december 2016
Pensioenleeftijd

Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Dit heeft de overheid eind oktober bekend gemaakt. Ook de AOW-leeftijd stijgt verder, naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. De leeftijden gaan omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven.


Stijging pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is voor het eerst gestegen in 2014. Deze leeftijd werd op dat moment in één keer verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. In 2018 stijgt de pensioenleeftijd verder naar 68.


Stijging AOW-leeftijd

Sinds 2013 stijgt ieder jaar de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat omhoog zodat mensen langer moeten doorwerken en zo langer meebetalen aan de AOW. Hierdoor blijft de AOW-regeling betaalbaar. De AOW gaat in stappen omhoog. In dit overzicht staan de AOW-gerechtigde leeftijden voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Personen geboren AOW gaat in per Verhoging van AOW-gerechtigde leeftijd is dan
na 31-12-1947 en voor 01-12-1948 2013 1 maand 65 jaar en 1 maand
na 30-11-1948 en voor 01-11-1949 2014 1 maand 65 jaar en 2 maanden
na 31-10-1949 en voor 01-10-1950 2015 1 maand 65 jaar en 3 maanden
na 30-09-1950 en voor 01-07-1951 2016 3 maanden 65 jaar en 6 maanden
na 30-06-1951 en voor 01-04-1952 2017 3 maanden 65 jaar en 9 maanden
na 31-03-1952 en voor 01-01-1953 2018 3 maanden 66 jaar
na 31-12-1952 en voor 01-09-1953 2019 4 maanden 66 jaar en 4 maanden
na 31-08-1953 en voor 01-05-1954 2020 4 maanden 66 jaar en 8 maanden
na 30-04-1954 en voor 01-01-1955 2021 4 maanden 67 jaar
na 31-12-1954 en voor 01-10- 1955 2022 3 maanden 67 jaar en 3 maanden

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.


Stijgen de pensioen- en AOW-leeftijden nog verder?

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Onze levensverwachting blijft toenemen. Hierdoor zullen de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd ook na 2018/2022 verder stijgen. In 2014 heeft het CBS een grafische weergave van de verwachte ontwikkeling van de AOW-leeftijd gepubliceerd:


Prognose AOW-gerechtigde leeftijd

Op de website van de sociale verzekeringsbank staat een rekenhulp waarmee u uw eigen geschatte AOW-leeftijd kunt bepalen.


Gevolgen verhoging pensioenleeftijd voor uw pensioenregeling

Bij de verhoging van de pensioenleeftijd in 2014 is gelijktijdig de fiscaal maximale pensioenopbouw verlaagd. Voor een middelloonregeling is het opbouwpercentage verlaagd van 2,25% naar 2,15%. Over de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 hebben wij gesproken met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. Zij geven aan dat de maximum opbouwpercentages voor middelloon en eindloonregelingen niet verlaagd worden in 2018. De fiscaal maximale beschikbare premiestaffels worden wel iets lager.


Met pensioen op AOW-leeftijd of pensioenleeftijd?

De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd stijgen in een verschillend tempo. Hierdoor is het voor u en uw werknemers belangrijk om goed af te spreken (in de arbeidsovereenkomst) op welk moment de werknemer met leeftijdsontslag gaat. Is dat op AOW-leeftijd? Dan is het pensioen nog niet volledig opgebouwd. Of is dat op de pensioenleeftijd? Dan is de AOW waarschijnlijk al eerder ingegaan.


Instemming

Veel pensioenregelingen moeten worden gewijzigd als gevolg van de stijging van de pensioenleeftijd. Als u de pensioenregeling wijzigt, heeft u instemming van uw werknemers nodig. De instemming is ook vereist als de wijziging door wetgeving wordt afgedwongen. Het is verstandig om tijdig met zo'n instemmingstraject te beginnen. Uw adviseur van Meeùs helpt u daar graag bij!

Neem contact met ons op   

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: