Verbod op inhoudingen minimumloon vanaf 1 januari 2017

Geplaatst op : 13 december 2016
Verbod op inhoudingen minimumloon vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon niet meer toegestaan. Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimum- of cao-loon betalen zijn verboden. Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en premies.


Uitzonderingen

De overheid heeft twee uitzonderingen gemaakt. In de nieuwe regeling mogen werkgevers wel huisvestingskosten en zorgverzekeringspremies inhouden. Ook als het uit te betalen loon daardoor onder de grens van het minimumloon uitkomt.

Aan deze uitzonderingen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Er mag een maximumpercentage van 25% van het wettelijk minimumloon ingehouden worden voor huisvestingskosten.
  • De huisvesting moet voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen.
  • Er geldt een maximumbedrag dat werkgevers aan zorgverzekeringspremies mogen inhouden. Dit bedrag komt overeen met de nominale maandelijkse premie zoals het Ministerie van Volksgezondheid die elk jaar vaststelt. Voor 2017 bedraagt deze premie € 103,42 per maand.
  • De inhouding moet beperkt blijven tot de premies voor de basisverzekering en een mogelijke verzekering voor het afdekken van het eigen risico. De premies voor deze verzekeringen samen mogen niet meer bedragen dan de gemiddelde nominale premie.
  • De werknemer op wie de inhouding van toepassing is moet ook de verzekeringnemer zijn.
  • Voor de inhouding van de zorgverzekeringskosten moet de werknemer een kopie van de zorgpolis overleggen aan de werkgever.
  • De werknemer moet de werkgever schriftelijk volmacht geven.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een van de adviseurs van Meeùs.

Neem contact met ons op   

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: