2016: jaar van keuzes en verzuimbeleid

Geplaatst op : 22 januari 2016

2016 wordt een belangrijk jaar. Voor u als werkgever. Voor ons als adviseur. Een jaar waarin u keuzes moet maken. Waarin wij zorgen voor de juiste begeleiding en advisering. Eigenriscodragerschap en verzuimbeleid zijn dit jaar de sleutelwoorden. Op dit terrein kunt u veel winnen, maar ook verliezen. Samen met u willen wij voor winst gaan. Daarvoor is inspanning van ons beiden nodig. Waar gaat het precies over?

2016: jaar van keuzes en verzuimbeleid

Whk

Aan het eind van elk jaar stuurt de Belastingdienst elke werkgever de Beschikking gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk). Hierop staat de gedifferentieerde premie voor het komende jaar vermeld. De gedifferentieerde premie Whk bestaat tot en met 2016 uit een drietal premiecomponenten: de WGA-vast, de WGA-flex en de Ziektewet-flex. De verschillende gedifferentieerde premies worden berekend aan de hand van de bedrijfsomvang en/of de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van (ex)medewerkers van uw bedrijf.

Controle en inventarisatie

De Belastingdienst baseert de premie op informatie van het UWV. Tot zes weken na ontvangst van de beschikking Whk kunnen werkgevers gemotiveerd bezwaar aantekenen. Die termijn is meestal al voorbij. Gelukkig is de Whk-beschikking veelal correct. Toch kan het, als u dat nog niet heeft gedaan, geen kwaad om uw Whk-beschikking eens goed te bekijken. Daarmee kunt u uw instroomrisico's inventariseren en uw (start)situatie scherp krijgen.

Samenvoeging WGA-vast en -flex

Helder zicht op de startsituatie is erg belangrijk. Op 1 januari 2017 worden WGA-vast en WGA-flex immers samengevoegd. Hierover schreven wij in HR Support, nummer 3 van 2015. Vanaf 1 januari 2017 kan eigenrisicodragen alleen nog voor beide regelingen tegelijk. Daardoor moeten álle werkgevers vóór 1 oktober 2016 een manier van verzekeren kiezen. Is dat publiek, bij het UWV? Of wordt dat privaat verzekeren? Wie eigenrisicodrager wil worden voor de nieuwe WGA, moet uiterlijk op die datum een (nieuwe) garantieverklaring hebben van zijn verzekeraar. Dat betekent voor elke werkgever dat hier aandacht en advies voor nodig zijn.

Verzuimbeheersing

Welke keuze een werkgever ook maakt, het is altijd van belang om WGA-instroom van vaste en tijdelijke krachten zoveel mogelijk te beperken:

  • Stapt de werkgever terug van verzekeraar naar het UWV, dan zal deze instantie de premie vaststellen op basis van de historische schade.
  • Maakt de werkgever juist de overstap naar eigenrisicodragen, dan krijgt hij de kans om zijn schadelast achter te laten bij het UWV. Grip op de instroom is dan echter cruciaal voor een goede onderhandelingspositie ten opzichte van private verzekeraars.

Een goed verzuimbeleid en goede verzuimbegeleiding dient nog meer doelen. Kiest u voor het UWV of draagt u het WGA-risico zelf of via een verzekering? Het is altijd van belang dat u investeert in verzuimbeheersing. Daarvoor is goede en gerichte begeleiding van het verzuim noodzakelijk. Re-integreren of herplaatsen binnen de eerste twee jaar van ziekte leidt onmiddellijk tot beperking van de verzuimkosten. Verzuimbegeleiding is essentieel voor beheersing van dit risico. Investeer in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Voor duurzaam en succesvol ondernemen bent u immers afhankelijk van uw personeel. U kunt dit jaar de basis leggen voor een gezonde toekomst.

Wij kunnen u op al deze gebieden adviseren en begeleiden. Wij zijn er klaar voor. Staat u ervoor open?

Neem contact met ons op

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: