Fiscale en sociale cijfers 2016 - Sociale zekerheid

Geplaatst op : 22 januari 2016

Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2016. Het gaat met name om de cijfers die verband houden met inkomens- en pensioenregelingen voor werknemers.

U vindt in dit artikel een selectie cijfers sociale zekerheid. In twee andere artikelen vindt u selecties cijfers inkomstenbelasting en cijfers pensioen.


Vind de cijfers die u zoekt:


Sociale zekerheid

AOW

AOW-leeftijd : 65 jaar en 6 maanden
AOW gehuwd per persoon incl. vakantietoeslag : € 9.714
AOW alleenstaande incl. vakantietoeslag : € 14.211

ANW

ANW incl. vakantietoeslag : € 14.838

WW/WIA/WAO/ZW
Het maximum uitkeringsloon voor de werknemersverzekeringen is € 202,17 per dag en € 52.766,37 per jaar. De maximumuitkeringen zijn hierdoor:
70% = € 36.936
75% = € 39.575


Wettelijk minimumloon

Bruto minimumloon incl. vakantietoeslag : € 19.759

De minimumjeugdlonen zijn (incl. vakantietoeslag):

22 jaar € 16.795
21 jaar € 14.325
20 jaar € 12.152
19 jaar € 10.373
18 jaar € 8.990
17 jaar € 7.805
16 jaar € 6.817
15 jaar € 5.928

Premiepercentages en maximum premielonen

Verzekering WG-premie (1) WN-premie (2) Maximumgrondslag (3)
AOW - 17,90% € 33.715 per jaar
ANW - 0,60% idem
AWBZ - 9,65% idem
WAO/WIA-basis (Aof) 5,88% - € 202,93 per dag
€ 52.763 per jaar
Werkhervattingskas (Whk) 1,12% - idem
- rekenpremie WGA-vast 0,48% - idem
- rekenpremie WGA-flex 0,25% - idem
- rekenpremie ZW 0,39% - idem
Awf (WW) 2,44% - idem
Sectorfondsen (gemiddeld) 1,78% - idem
ZVW (4) 6,75% - idem

(1)  WG-premie = werkgeverspremie
(2)  WN-premie = werknemerspremie
(3)  Maximumgrondslag = maximum inkomen waarover de premie wordt berekend
(4)  Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage die de werkgever betaalt. Verzekerden zonder werkgever betalen een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,50%.
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: