Geef voor de naverrekening het juiste loon op

Geplaatst op : 22 januari 2016

Vanaf 1 januari 2013 geldt één loonbegrip. Het uniform loonbegrip. Er is geen verschil meer tussen het brutoloon sociale verzekeringen, het loon voor de Zvw en het loon voor de loonheffing. Er is geen verschil meer tussen werkgevers- en werknemersdelen en looncomponenten die voor de ene regeling wel meetelden en voor een andere weer niet (zoals de auto van de zaak). Zo wordt het werkgevers gemakkelijker gemaakt.

Geef voor de naverrekening het juiste loon op

Opgave voor naverrekening

Er is één uniform loonbegrip, maar in de praktijk kan u gevraagd worden naar twee varianten:

  • De gewone, ongemaximeerde variant.
  • De gemaximeerde variant.

Voor de premieheffing sociale verzekeringen, Sv-wetten en Zorgverzekeringswet (Zvw), wordt het loon namelijk gemaximeerd. Dit noemen we het premieloon. Voor een aantal inkomensverzekeringen wordt dit gemaximeerde loon ook door verzekeraars opgevraagd. Dat is het geval bij de WIA-bodem-, de WGA-hiaat- en de WGA-eigenrisicoverzekering.

Voor de loonheffing wordt de ongemaximeerde variant gebruikt. Deze wordt ook gebruikt door verzekeraars voor de verzuim- en de WIA-excedentverzekering. Voor collectieve ongevallenverzekeringen geldt dat daarbij specifiek op de polis is aangegeven welk loon wordt gehanteerd.

Fiscale en sociale cijfers 2016

Om u nog verder van dienst te zijn hebben wij de fiscale en sociale cijfers 2016 voor u beschikbaar.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: