Werknemer overleden, bedrijf failliet

Geplaatst op : 22 januari 2016

Meld uw werknemers op tijd aan voor de pensioenregeling. Dat leert ons het voorbeeld van familiebedrijf Asserdam. Het 104-jarige bedrijf ging in 2015 failliet na het overlijden van verkoopmanager Kees Mondes. Het bedrijf was vergeten Kees aan te melden als deelnemer aan de pensioenregeling. Het levenslange partnerpensioen voor de weduwe moest ineens worden ingekocht en dit kwam het bedrijf niet meer te boven.

Werknemer overleden, bedrijf failliet

Mondes overlijdt

J. Asserdam Bloemenexport B.V. (hierna: Asserdam) heeft voor de managers een pensioenregeling bij verzekeraar A. In het contract met de verzekeraar staat dat Asserdam elke manager binnen zes weken na indiensttreding aanmeldt als deelnemer. In 2010 treedt Kees Mondes (36) in dienst als verkoopmanager. In 2014 meldt Asserdam Mondes aan bij de verzekeraar. In 2015 overlijdt Mondes.

Weduwe ontvangt partnerpensioen

De verzekeraar heeft Mondes in 2014 opgenomen als deelnemer. Zijn weduwe meldt zich in 2015 bij de verzekeraar. Zij ontvangt levenslang partnerpensioen.

Verzekeraar stelt werkgever aansprakelijk

De verzekeraar stelt Asserdam aansprakelijk. De zaak komt voor de rechter. De rechter oordeelt dat Asserdam de inkoopsom voor het partnerpensioen moet betalen, onder aftrek van reeds betaalde premie: dit komt op een bedrag van ruim € 400.000. Tezamen met andere schulden wordt dit Asserdam te veel. Eind 2015 gaat het bedrijf failliet.

Voorbeeld en praktijk

Uiteraard is dit een fictief voorbeeld. Dit bedrijf heeft nooit bestaan. Toch zijn de situatie en de gevolgen die hier geschetst worden reëel. Het voorbeeld is namelijk samengesteld uit onze ervaringen in de praktijk. Regelmatig zien we te late aanmeldingen, in enkele gevallen jaren te laat.

Meld uw werknemer op tijd aan

Vergeet u een werknemer op tijd aan te melden? De financiële gevolgen hiervan zijn fors. U zult immers over de periode vanaf indiensttreding nog de premies moeten betalen. Komt de werknemer te overlijden, dan betaalt u mogelijk de inkoopsom voor het levenslange partnerpensioen en voor het wezenpensioen. De financiële schade kan dan tonnen euro's bedragen.

Onze tips

  • Zorg voor een checklist: wat moet u allemaal doen wanneer een werknemer in dienst treedt? Zo vergeet u minder gauw uw werknemer (via de portal) aan te melden bij de pensioenuitvoerder.
  • Vergelijk minimaal éénmaal per jaar de lijst van deelnemers aan de pensioenregeling met de loonstaat. U vindt een overzicht van de deelnemers in de portal en/of op een premienota.
  • Gebruik géén afstandsverklaring. Afstand van deelname is juridisch niet voldoende gebleken. Bij juridische conflicten is in de meeste gevallen de werknemer in het gelijk gesteld, waarna de werkgever alsnog de pensioenuitkering moest financieren.
  • Zijn er voor uw werknemers vrijwillige modules, zoals een vrijwillige Anw-hiaatverzekering? Het is onderdeel van uw zorgplicht deze regelmatig onder de aandacht te brengen bij uw werknemers. Plan een vast moment in het jaar in om dit te doen.

Onze diensten

Wij kunnen onder meer het volgende voor u doen:

  • Periodiek een groepspresentatie voor uw personeel.
  • Periodiek individuele uitleg over pensioen aan uw werknemers.
  • Schriftelijke informatie over pensioen, bijvoorbeeld voor uw intranet of voor een periodieke brief aan uw werknemers.

Neem contact met ons op

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: