Eindelijk duidelijkheid over afschaffing Pensioen in Eigen Beheer

Geplaatst op : 25 juli 2016
Eindelijk duidelijkheid over afschaffing Pensioen in Eigen Beheer

Eindelijk is duidelijk geworden hoe Staatssecretaris Wiebes het afschaffen van het pensioen in eigen beheer gaat aanpakken. De bijbehorende wetgeving moet per 1 januari 2017 ingaan.

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om in eigen beheer pensioen op te bouwen. Er komen drie opties voor het opgebouwde pensioen in eigen beheer.

Deze drie opties zijn:

  • Afkopen van de pensioenaanspraak
  • Omzetten in 'Oudedagssparen in eigen beheer'
  • Bevriezen van de pensioenaanspraak op stand 31 december 2016

Optie 1: Afkopen van de pensioenaanspraak

Pensioen afkopen heeft tot gevolg dat het pensioenvermogen aan de DGA in privé wordt uitgekeerd. Het pensioen verdwijnt hierdoor van de balans van de onderneming. Voor de DGA verdwijnt ook het recht op pensioen.

Het af te kopen pensioenvermogen is gebaseerd op de fiscale balanswaarde van de pensioenaanspraak. Indien in 2017 wordt afgekocht, wordt over slechts 65,5% van de fiscale balanswaarde loonheffing berekend. Indien de pensioenafkoop in 2018 plaats vindt, wordt over 75% van deze balanswaarde loonheffing berekend. In 2019 stijgt dat percentage naar 80,5%. Ook is in deze jaren geen revisierente verschuldigd bij afkoop van pensioen in eigen beheer. Om misbruik tegen te gaan zullen de balanswaarden ultimo 2015 het uitgangspunt zijn.

Als men kiest voor deze optie dienen er wel voldoende liquiditeiten in BV aanwezig te zijn om de fiscale claim te kunnen voldoen. Er wordt namelijk direct met de fiscus afgerekend. Pensioenafkoop zal daarom niet voor alle DGA's mogelijk zijn.

Optie 2: Omzetten in Oudedagssparen in eigen beheer

Er is een alternatief als het afkopen van de pensioenaanspraak niet mogelijk of wenselijk is. De pensioenaanspraak kan dan worden omgezet naar een spaarvariant, Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De fiscale pensioenvoorziening wordt omgezet in een spaarkapitaal. De pensioenaanspraken verdwijnen. Het spaarkapitaal blijft op de balans en dus ook ter beschikking van de BV. Vanaf pensioendatum wordt het kapitaal gedurende 20 jaar in gelijkblijvende uitkeringen uitgekeerd.

Ook in dit geval wordt de dividendklem voor een grote groep ondernemingen opgeheven. (Dividendklem is de term die gebruikt wordt voor het probleem dat er geen dividend uitgekeerd mag worden omdat de commerciële waarde van de pensioenaanspraak hoger is dan het vermogen van de onderneming.)

Het spaarkapitaal wordt jaarlijks alleen nog verhoogd met de rente die wordt bijgeschreven.

Optie 3: Bevriezen van de pensioenaanspraak op stand 31 december 2016

Door afkoop van de pensioenaanspraak of door omzetting van de pensioenaanspraak in een OSEB, verdwijnt het pensioen inclusief de rechten en plichten die daarbij horen. Is het niet wenselijk of mogelijk is dat het pensioen verdwijnt? Dan kan ook nog gekozen worden voor het bevriezen van de pensioenaanspraak op de stand van 31 december 2016.

Hierdoor blijft de huidige problematiek (groot verschil tussen commerciële en fiscale balanswaarde, dividendklem) van kracht.

De staatssecretaris heeft zelf aangegeven dat het pensioen bijvoorbeeld niet mag worden afgekocht of omgezet indien de (ex)partner niet akkoord gaat. Dit omdat ook voor de (ex)partner pensioenrechten kunnen verdwijnen.

Openstaande vragen

Op een aantal punten heeft de staatssecretaris nog geen duidelijkheid gegeven. Zo is het niet duidelijk hoe omgegaan moet worden met pensioenpolissen die een gedeeltelijke financiering van een pensioen in eigen beheer vormen. Ook is nog niet duidelijk of al ingegane pensioenuitkeringen alsnog afgekocht of in een OSEB omgezet mogen worden. Hopelijk worden deze belangrijke zaken met het wetsvoorstel op Prinsjesdag duidelijk.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: