Boete bij een datalek verzekerbaar?

Geplaatst op : 3 juni 2016
Boete bij een datalek verzekerbaar?

Er zijn veel redenen te bedenken waarom u een datalek beter kunt voorkomen dan genezen. Behalve uiteraard het verlies van gevoelige data, bespaart u zichzelf de hoge kosten van herstel en de imagoschade. Maar aanzienlijk zijn ook de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens uitdeelt. U loopt risico op een boete wanneer u bij een datalek niet kunt aantonen dat u zich voldoende heeft ingespannen om het risico te voorkomen en de schade te beperken.

Kunt u zich verzekeren tegen boetes?

In zijn algemeenheid is het verzekeren van boetes in strijd met de goede zeden (zo staat dit in artikel 3:40 van het Burgerlijk Wetboek). Het is dus wettelijk niet toegestaan. Misschien herinnert u zich nog het bedrijf dat rijden door rood licht wilde verzekeren? Dat ging om die reden niet door.

Het Verbond van Verzekeraars stelt dat in sommige situaties het verzekeren aanvaardbaar is. Namelijk als er een boete wordt opgelegd, terwijl het betreffende bedrijf alle redelijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om dit te voorkomen. In de praktijk is dit niet relevant. Want wanneer er redelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen en bij een gemeld lek ook goed gehandeld is om de gevolgen te beperken zal er ook geen boete worden opgelegd. Mocht er "onterecht" een boete worden opgelegd, dan kan deze natuurlijk ook nog worden aangevochten.

Verzekeren kan wel de kans op een boete verkleinen

Wat betreft het verkleinen van de kans op een boete kan verzekeren toch relevant zijn. U kunt de bij verweer soms aanzienlijke juridische kosten verzekeren. Daarnaast bieden data risico verzekeringen ook de mogelijkheid om naast het vergoeden van schade ook specialisten in te schakelen voor het snel dichten van een lek, de communicatie en juridische vraagstukken. Zo kunnen de gevolgen van een datalek worden beperkt. De Autoriteit Persoonsgegevens neemt namelijk bij het wel of niet uitdelen van een boete ook in overweging wat u heeft gedaan om de gevolgen te beperken.

In mei hebben wij drie events georganiseerd voor onze relaties over dit onderwerp. Wilt u verder praten met ons over datarisico’s of zich aanmelden voor een volgend event? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op


Andere interessante artikelen:

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: