Doorbeleggen na pensioendatum, hoger pensioen?

Geplaatst op : 21 maart 2016
Doorbeleggen na pensioendatum, hoger pensioen?

Heeft u een regeling in de vorm van een beschikbare premie of kapitaalregeling? Voor deze regelingen is nu veel aandacht. Een werknemer die nu of binnenkort met pensioen gaat krijgt een lagere pensioenuitkering dan verwacht, doordat de rente laag is. Wat zijn de plannen van de overheid?

Wat is er aan de hand?

Op één moment pensioen aankopen
Op één moment wordt met het pensioenkapitaal een levenslang pensioen aangekocht. De rente is al langere tijd laag en is de laatste tijd zelfs zeer laag. Hierdoor krijgen werknemers die nu met pensioen gaan een relatief lage pensioenuitkering. In tijden dat de rente hoger is, kunnen zij voor hetzelfde beschikbare pensioenkapitaal een hogere pensioenuitkering aankopen.

Afbouw beleggingen in aandelen al ruim voor de pensioendatum
Bij een premieovereenkomst op basis van beleggen vindt de verkoop van de beleggingen op één datum plaats, de pensioendatum. Dit is riskant, want het zou juist een dag kunnen zijn waarop de koersen laag staan. Daarom worden de beleggingen in aandelen al ruim voor de pensioendatum geleidelijk omgezet in obligaties. Dit betekent echter dat de periode waarin in aandelen wordt belegd, korter wordt. Dit zorgt wel voor een lager verwacht rendement.

Wat gaat de overheid hieraan doen?

Het kabinet wil de kans op een hogere pensioenuitkering verbeteren door beleggen tijdens de uitkeringsfase toe te staan. Dit wordt ook wel "doorbeleggen" genoemd.

De werknemer kiest dan tussen een vaste gegarandeerde uitkering en een variabele uitkering. De gegarandeerde uitkering is laag bij een lage rente, maar de werknemer heeft wel zekerheid. Een variabele uitkering op basis van beleggingen kan (veel) hoger zijn, maar ook lager uitvallen. Bij beleggingen neemt de werknemer dit risico voor lief. Een werknemer kan alleen kiezen voor een pensioenuitkering op basis van beleggingen als de werkgever deze mogelijkheid op heeft genomen in de pensioenovereenkomst.

Een goede invulling van het doorbeleggen betekent geleidelijker en later afbouwen van aandelen. Uw werknemer kiest soms dus al geruime tijd voor de pensioendatum tussen een vaste of variabele pensioenuitkering.

Vaste uitkering wordt de standaard

Bij pensioenkapitaal bij een verzekeraar of PPI (PremiePensioenInstelling) wordt een vast pensioen aangekocht als uw werknemer geen keuze maakt tussen vast of variabel. Dit om hem niet op te zadelen met beleggingsrisico zonder hiervoor bewust gekozen te hebben.

Gevolgen voor u als werkgever

Pensioenuitvoerders hoeven geen variabele pensioenuitkering aan te bieden. Gezien het marktbeeld gaan zij dit over het algemeen wel doen. Uitvoerders denken na over hun aanbod. Hoe gaan zij de variabele pensioenuitkering vorm geven? Daarbij zijn er verschillen tussen verzekeraars, PPI's en Algemene Pensioenfondsen.

Bij een mogelijke verlenging van uw pensioencontract zijn de verschillen tussen de producten van groot belang. Wat past bij uw wensen en doelstellingen? Als werkgever heeft u een zorgplicht voor pensioencommunicatie. Uw werknemer moet weten welke keuzes hij heeft en de gevolgen van deze keuzes snappen. Een keuze tussen een vaste of variabele uitkering wordt al ruim voor de pensioendatum gemaakt. Daar heeft u dus een grote verantwoordelijkheid.

Gevolgen voor uw werknemer

Uw werknemer wordt geconfronteerd met complexe en belangrijke keuzes. Pensioenuitvoerders zijn verplicht hen hierover te informeren. In de praktijk blijkt dat deze keuzes moeilijk blijven. De informatie sluit vaak niet aan op het perspectief van uw werknemer. Of is niet praktisch genoeg. Meeùs kan u en uw werknemer helpen bij zijn keuzes.

Wanneer gaan de overheidsmaatregelen in?

Het wetsvoorstel Variabele pensioenuitkering is door de Tweede Kamer goedgekeurd. Nu de Eerste Kamer nog. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2016.

Tijdelijke regeling voor werknemer die (bijna) met pensioen gaan

Voor werknemers die nu met pensioen gaan, is er een overgangsregeling. Zij kunnen door het maken van de juiste keuze de mogelijkheid open houden om in de toekomst een hogere pensioenuitkering te ontvangen.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: