Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd?


Weten uw werknemers genoeg van pensioen?

Op Meeus.com/pensioen vindt u alle informatie over de zorgplicht van de werkgever in de Wet Pensioencommunicatie. Er wordt veel van u verwacht! Wij helpen u graag bij het invullen van uw zorgplicht.

Gratis download met onze aanpak voor uw werknemers!

Meeus.com/pensioen

Geplaatst op : 21 maart 2016
Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd?

Per 1 januari 2016 zijn voor werkgevers een aantal maatregelen van kracht. Daardoor wordt het voor u aantrekkelijker AOW-gerechtigden in dienst te nemen. Dit zijn kort de wijzigingen.

Wijzigingen zieke AOW-er

U hoeft een zieke AOW-er nog maar 13 weken het loon door te betalen (70 procent van het loon). Dit was 104 weken. Verder is bepaald dat:

  • er voor deze groep bij verzuim door ziekte geen plan van aanpak hoeft te worden gemaakt
  • er geen verplichting is tot spoor 2-activiteiten (re-integratie bij een andere werkgever)
  • er geen re-integratieverslag bij ziek-uit-dienst hoeft te worden gemaakt
  • er voor een zieke AOW-er slechts een opzegverbod van 13 weken geldt (voor niet-AOW-ers blijft dit 104 weken)
  • er maximaal 6 tijdelijke contracten met een duur van ten hoogste 48 maanden mogen worden gesloten (normaal maximaal 3 met een duur van ten hoogste 24 maanden)
  • de Wet minimumloon van toepassing wordt op AOW-gerechtigden

Verzuimbegeleiding en re-integratie bij de eigen werkgever (spoor 1) blijven als verplichting bestaan.

AOW-gerechtigde ziek uit dienst

Een AOW-er die ziek uit dienst gaat heeft maximaal 13 weken recht op een ziektewetuitkering. Dat kan het geval zijn als bijvoorbeeld zijn tijdelijke contract tijdens zijn ziekteperiode afloopt. Die uitkering wordt in de periode januari 2016 tot juli 2016 betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Na 1 juli 2016 wordt de uitkering rechtstreeks op de ex-werkgever verhaald. Het UWV doet dat niet in het geval er sprake is van een vangnetbepaling (zwangerschap, orgaandonatie of arbeidshandicap).

Overgangsregeling!

De volgende overgangsregelingen gelden:

  • De loondoorbetalingverplichting voor AOW-gerechtigden is voorlopig verruimd naar 13 weken in plaats van de beoogde 6 weken.
  • Werknemers die vóór 1 juli 2016 AOW-gerechtigd zijn of worden én voor 1 januari 2016 ziek waren en dat na die datum blijven, hebben maximaal 104 weken loon- en ontslagbescherming, maar uiterlijk tot 13 weken na 1 juli 2016.

De komende twee jaar wil de wetgever inzicht krijgen hoe deze maatregel uitwerkt in de praktijk. Dus tot 2018. Als de maatregel positief uitpakt wordt de termijn van 13 weken mogelijk teruggebracht naar 6 weken. De drempel om een AOW-er in dienst te houden of te nemen wordt hierdoor (nog) verder verlaagd.

Voorbeelden ter verduidelijking

1.  De werknemer was al ziek voordat hij de AOW-leeftijd bereikte. Hij is dat nog steeds als hij de AOW-leeftijd bereikt en bij u in dienst is. In dat geval betaalt u het loon nog maximaal 13 weken door vanaf de dag dat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt.
   
2.  Een AOW-er gaat ziek uit dienst voordat de 13 weken loondoorbetalingsplicht verstreken zijn (einde tijdelijk contract). Deze ex-werknemer heeft recht op een Ziektewetuitkering (zie hierboven).
   
3.  Een werknemer is per 1 maart 2016 AOW-gerechtigd. Hij is ziek geworden op 1 april 2015. De werknemer behoudt het recht op loonbetaling en ontslagbescherming tot 13 weken na 1 juli 2016, dus tot 1 oktober 2016.

Opzeggen arbeidsovereenkomst

De opzegtermijn is een maand. Er is geen schriftelijke instemming van de werknemer nodig, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer al voor het bereiken van zijn AOW-leeftijd in dienst was, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder tussenkomst van UWV of een rechter, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst is geen transitievergoeding verschuldigd.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: