Algemeen pensioenfonds, is dat interessant?

Geplaatst op : 2 mei 2016
Algemeen pensioenfonds, is dat interessant?

Vanaf 1 januari 2016 biedt de wet ruimte voor een nieuwe vorm van pensioenopbouw met het algemeen pensioenfonds (APF). Is het voor u interessant om naar een APF over te stappen? En zo ja, wat is dan het goede moment om over te stappen? Bespaart u hierdoor kosten? Krijgen uw werknemers hetzelfde pensioen als bij een verzekeraar? Welke controle en toezicht heeft u op het pensioenfonds?


Wat houdt een APF precies in?

Een algemeen pensioenfonds (APF) is een stichting die binnen een of meer collectiviteitskringen pensioenregelingen uitvoert. U kunt zich als werkgever aansluiten bij een collectiviteitskring, net als ondernemingspensioenfondsen. Elke kring heeft zijn eigen beleid als het gaat om het soort pensioentoezegging, beleggingen en toeslagen (de indexatie van pensioenen). Iedere kring deelt de risico's en resultaten en heeft een eigen toezichthoudend orgaan (namens de deelnemers). Een APF heeft één onafhankelijk bestuur dat verantwoordelijk is voor alle kringen. Daarnaast worden voor alle kringen beleggingen gecentraliseerd, risico afgedekt en administratie uitgevoerd. Op deze manier beoogt een APF schaalvoordeel te behalen en efficiënter om te gaan met kosten.

Voor wie is een APF interessant?

Heeft u een pensioen bij een verzekeraar met een eindloon- of middelloonregeling? En moet u deze pensioenregeling binnenkort verlengen? Dan is het voor u zeker interessant om te kijken welke alternatieven er zijn. In deze pensioentoezeggingen is namelijk sprake van gegarandeerde pensioenuitkeringen. De kosten van deze garanties worden in belangrijke mate bepaald door de marktrente. Bij de huidige lage rentestand krijgt u bij het verlengen van uw pensioen contract bij een reguliere verzekeraar te maken met forse premiestijgingen. Een APF kan zowel beschikbare premieregelingen als eindloon- en middelloon-regelingen uitvoeren.

Waar moet u rekening mee houden?

Een APF is een pensioenfonds. Daarom zijn de wettelijke regels voor pensioenfondsen van toepassing. Voor een pensioentoezegging moet bijvoorbeeld geld gereserveerd worden om toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen uitbetalen. Dit noemen we de dekkingsgraad. Dit betekent onder meer dat een APF de aanspraken op pensioenen kan verlagen als het financieel slecht gaat. De dekkingsgraad is dan lager dan vereist. Er is geen gegarandeerde pensioenuitkering zoals bij een pensioenverzekeraar mogelijk. Bij een hogere dekkingsgraad dan vereist, verhoogt het APF de pensioenen door het verlenen van toeslagen wanneer dit financieel mogelijk is en onderdeel van de pensioentoezegging is. Omdat er geen garantie is, werkt een APF niet met garantiekosten. Een ander aspect van de wettelijke regels voor pensioenfondsen is dat de premie jaarlijks wordt aangepast. Dit betekent dat de premie in de toekomst kan dalen of stijgen, afhankelijk van de marktomstandigheden en beleggingsresultaten. Het is belangrijk dat u zich bij een eventuele overstap goed laat adviseren en een zorgvuldige afweging maakt.

Vergeet uw werknemers niet

Bij een overstap van verzekeraar naar APF is het nodig instemming te vragen van uw werknemers. Door de overstap veranderen de huidige pensioenaanspraken immers: de harde garantie bij eindloon en middelloon vervalt. Werknemers dienen goed geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen, verschillen en overeenkomsten.

Eerste pensioenfondsen in aantocht

Inmiddels heeft een aantal marktpartijen een vergunning aangevraagd voor het oprichten van een APF. Lees meer in het eerder gepubliceerde artikel over dit onderwerp. Wilt u weten over een APF voor u interessant is of meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Andere interessante artikelen:

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: