De Arbowet gaat mogelijk wijzigen: wat zijn de gevolgen?

Geplaatst op : 23 mei 2016
De Arbowet gaat mogelijk wijzigen: wat zijn de gevolgen?

Eind 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbowet. Het streven is om de wet op 1 januari 2017 in werking te laten treden. Maar waarom moet de huidige Arbowet worden gewijzigd? En wat zijn de voorgestelde wijzigingen?

Waarom wil minister Asscher de Arbowet wijzigen?

Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) in september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. De reden van dit verzoek is dat de afgelopen jaren kritiek is geuit op het functioneren van de arbodienstverlening en met name op de rol van de bedrijfsarts.
De wijziging moet zorgen voor een duidelijker rol van de bedrijfsarts, de komst van basiscontracten met de arbodienst, een versterking van de positie van de preventiemedewerker en een grotere betrokkenheid van werkgever en medewerker bij de arbodienstverlening.

Wat zijn de voorgestelde wijzigingen?

We zetten ze voor u beknopt op een rijtje:

 • Een medewerker krijgt het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Deze andere bedrijfsarts werkt niet bij hetzelfde bedrijf of dezelfde arbodienst.
 • Een medewerker heeft recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet in staat zijn om een bezoek te brengen aan de werkplek.
 • De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben.
 • De ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) krijgt instemmingsrecht op de keuze voor de preventiemedewerker.
 • De preventiemedewerker krijgt een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.
 • Uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.
 • De afspraken over de arbodienstverlening moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In het basiscontract arbodienstverlening staan afspraken over:
  • De toegang van de bedrijfsarts tot iedere werkplek
  • Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren
  • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld
  • Hoe de medewerkers gebruik kunnen maken van de second opinion
  • Hoe de klachtenprocedures werken
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht beroepsziekten

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: