Wat u moet weten over het eigenrisicodragerschap en de OR

Geplaatst op : 23 mei 2016
Wat u moet weten over het eigenrisicodragerschap en de OR

U wilt per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en/of de WGA. Maar weet u dat uw ondernemingsraad (OR) adviesrecht heeft bij uw keuze om eigenrisicodrager te worden? Ook een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft adviesrecht. Maar geldt dat ook als u al eigenrisicodrager bent en blijft?

Per 1 januari 2017 heeft u de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van ál uw medewerkers, vast of flex. Of eigenrisicodrager hiervoor te blijven. Wat u ook beslist, voor 1 oktober a.s. moet de Belastingdienst dit weten. De tijd dringt. Heeft u een OR of PVT? Houdt u hier dan rekening mee. Zij hebben namelijk adviesrecht.

We zetten voor de meest voorkomende situaties op een rijtje gezet.

Ik ben nog geen eigenrisicodrager Ziektewet en/of WGA. Welke rol heeft de OR of PVT?

Als u eigenrisicodrager wilt worden voor de Ziektewet en/of WGA moet u daarover eerst advies vragen aan uw OR of PVT. Dit adviesrecht is vastgelegd in artikel 25.1.m van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Betrek dus in een vroegtijdig stadium de OR of PVT bij uw besluitvorming. Zij hebben namelijk ook tijd nodig om een goed advies te kunnen geven.

Als u het advies van uw OR of PVT niet of niet geheel volgt, moet u aangeven waarom u van het advies bent afgeweken.

Ik ben al eigenrisicodrager voor Ziektewet en WGA. Ik wil dit ook graag blijven na 1 januari 2017. Moet ik nog overleggen met de OR?

Nee, dat is niet nodig. Dat heeft u dan in een eerder stadium al gedaan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de te maken keuzes van het eigenrisicodragerschap? Dan adviseren wij u ons artikel 'Wat u in 2016 écht moet weten over de Wet BeZaVa' eens rustig door te lezen.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: