Antwoord op vragen over afschaffen Pensioen in Eigen Beheer

Geplaatst op : 7 oktober 2016
Nadenken

In de vorige editie van HR Support is al veel aandacht besteed aan het afschaffen van Pensioen in Eigen Beheer. Met het wetsvoorstel 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' zijn een aantal zaken meer duidelijk geworden. Dit zijn de positie van de (ex-)partner, hoe om te gaan met gedeeltelijk verzekerd eigen beheer en al ingegane pensioenuitkeringen vanuit eigen beheer.

De positie van de partner

In het wetsvoorstel worden nadrukkelijk ook de rechten van de partner beschermd. Waar in deze paragraaf over partner wordt gesproken, wordt ook de gewezen partner bedoeld.
Als de pensioenrechten van de DGA worden verlaagd of afgekocht, kunnen ook de afgeleide rechten van de partner van de DGA worden verlaagd. In het wetsvoorstel wordt de voorwaarde gesteld dat de partner uitdrukkelijk moet instemmen met de door de DGA beoogde beëindiging van het pensioen in eigen beheer.

Gedeeltelijk verzekerd eigen beheer

Het is in 2017 niet langer mogelijk om een extern verzekerd pensioen naar een in eigenbeheerlichaam over te dragen. Het is nog wel mogelijk om dit in 2016 te doen. Indien daarvoor gekozen wordt, is die waarde in 2017 zonder revisierente af te kopen. Er zal over die waarde geen korting worden gegeven, omdat voor de kortingsregeling uitgegaan wordt van de balanswaarde 2015.

Ingegane pensioenuitkeringen

Het gefaciliteerd afkopen van het pensioen in eigen beheer is ook mogelijk voor ingegane pensioenen. Alleen zal voor de fiscale korting in dit geval niet uitgegaan worden van de balanswaarde 2015, maar de balanswaarde op het moment van afkoop.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: