Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Geplaatst op : 7 oktober 2016
Internetten

Ook dit jaar stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) een fors bedrag beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Er zit 13 miljoen "in de pot". Van 14 november tot en met 25 november 2016 kunt u de ESF-subsidie aanvragen. Daarmee kunt u werknemers lang en gezond aan het werk te houden. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur.

Duurzame inzetbaarheid

Langer werken, op zijn minst tot ons 67ste. Dat alleen al vraagt om fitte en vitale medewerkers. Daarom is het belangrijk om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten. Zodat ze, ongeacht hun leeftijd, mee kunnen blijven doen. En daarbij van waarde zijn voor uw onderneming. Medewerkers hoeven niet ziek te zijn, om beter te worden. Een beleid voor duurzame inzetbaarheid heeft een positieve uitwerking op het functioneren van uw medewerkers. Het leidt tot een win-winsituatie voor u en uw werknemers. Het effect ziet u zowel op korte als lange termijn terug in uw organisatie:

  • verhoogde en effectieve inzetbaarheid medewerkers;
  • lagere verzuimkosten;
  • langer behoud van kennis en expertise binnen uw bedrijf;
  • verantwoordelijkheid van uw medewerkers voor hun eigen loopbaan;
  • gemotiveerde medewerkers, omdat ze doen wat ze willen en kunnen doen.

ESF-subsidie 2016

Ook in 2016 is het weer mogelijk om een ESF-subsidie aan te vragen. U kunt in de periode van 14 november tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Voorwaarde is dat de aanvrager zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt. Het project moet voldoen aan een van de vier vastgestelde thema's:

  • Gezond en veilig werken.
  • Leercultuur voor werknemers.
  • Interne en externe mobiliteit.
  • Flexibele werkcultuur.

Alle bedrijven en instellingen met twee of meer werknemers komen in aanmerking voor de regeling. In aanmerking komen de advieskosten van een externe adviseur indien ze minimaal € 12.000 bedragen.

Meeùs

Heeft u vragen over de subsidieregeling of de thema's die in aanmerking komen voor de subsidie? Neem dan contact op met een van de Inkomensspecialisten van Meeùs. Dat kunt u onder ander doen door een mail te sturen naar WGA@meeus.com.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: