Wetswijzigingen pensioen per 2017

Geplaatst op : 7 oktober 2016
Prinsjesdag

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet de begroting en plannen voor 2017 bekend gemaakt. De plannen die betrekking hebben op pensioen zijn door de regering gebundeld in het wetsvoorstel 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen'.

Naast het uitfaseren van het eigen beheer worden er meer maatregelen genomen.

Maatregelen:

  • Uitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand.
  • De 100% grens.
  • Het doorwerkvereiste.
  • Omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen.
  • Beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieder voor lijfrenteproducten.

Uitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand

Momenteel dient pensioen in te gaan op de datum waarop de pensioenleeftijd wordt bereikt. Veel werknemers willen het pensioen laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin ze de pensioenleeftijd bereiken. Volgens de huidige wetgeving moet er dan een actuariële herrekening plaats vinden. Momenteel is dit niet nodig, vanwege een tijdelijke maatregel van de regering. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de tijdelijke maatregel om te zetten in een wettelijke regeling.

De 100%-grens komt te vervallen

De 100%-grens houdt in dat het ouderdomspensioen niet meer mag zijn dan 100% van het laatstverdiende pensioengevende loon. Het voorstel is om deze grens te laten vervallen. Door het huidige lagere opbouwpercentage is het volgens de regering vrijwel niet mogelijk om een pensioen op te bouwen dat hoger is dan 100% van het laatstverdiende loon. Het vervallen van deze grens kan tot gevolg hebben dat ook de event-toets voor beschikbare premiestaffels komt te vervallen. Hierdoor worden beschikbare premiestaffels gebaseerd op 3% of 2% rekenrente meer aantrekkelijk voor de werknemer.

Het doorwerkvereiste

Momenteel kan een werknemer uitsluitend later met pensioen gaan dan de pensioeningangsdatum in zijn pensioenregeling indien de werknemer na die datum in dienstbetrekking werkzaam blijft. Dit is voor pensioenuitvoerders bijzonder lastig om te verifiëren. Daarom is besloten om dit doorwerkvereiste te laten vervallen. De enige voorwaarde die blijft gelden is dat het ouderdomspensioen uiterlijk dient in te gaan op de datum waarop de werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger ligt dan de AOW-leeftijd.

Omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen

Vanaf 1 januari 2015 is het strikt genomen niet meer mogelijk om een nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen op te bouwen. Deze situatie acht het kabinet niet wenselijk. Het kabinet stelt daarom voor om de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen te stellen op de helft van de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen voor de volle wees.

Beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieder voor lijfrenteproducten

Beleggingsondernemingen behoren momenteel niet tot de kring van toegelaten aanbieders van lijfrenteproducten. Om een meer gelijk speelveld te creëren en tegelijkertijd ook de keuzemogelijkheden voor klanten te vergroten, wil het kabinet dit veranderen. De beleggingsondernemingen die lijfrenteproducten gaan aanbieden, dienen zich te houden aan de regels ter bescherming van de consument, zoals opgenomen in de Wet op het Financieel Toezicht.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: