WGA eigenrisicodragen: keuzes voor de toekomst

Geplaatst op : 7 oktober 2016
Zakenman

Begin september 2016 heeft het UWV de parameters gepubliceerd voor de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. De verlengingsvoorstellen voor WGA eigenrisicodragen zijn door verzekeraars verzonden en door Meeùs met een advies begeleid.

De prijzen van publiek (UWV) en privaat (eigenrisicodragen) zijn aangepast op de veranderde wet. Werkgevers zijn vanaf 2017 verantwoordelijk voor de Ziektewet en WIA-WGA instroom van hun vast en hun flex personeel. Samen is dat het "12 jaarsrisico". Dit najaar kiezen bedrijven wat zij doen met het 12 jaarsrisico. Publiek verzekeren? Dat betekent teruggaan of blijven bij het UWV. Of privaat verzekeren? Dat is kiezen voor eigenrisicodragen. Nu de prijzen bekend zijn kan en moet die afweging echt gemaakt worden.

Waar vindt u de prijzen van publiek en privaat?

Het UWV geeft voor publiek verzekeren de prijsindicaties op haar website. Uw sector- en loonsomgegevens kunt u invullen en dan ziet u welke premies er mogelijk zijn. Het zijn indicaties, die aangescherpt worden als het UWV de definitieve premies berekent met de instroom per bedrijf. Voor privaat verzekeren hebben de huidige eigenrisicodragers inmiddels een voorstel vervangen voor de verlenging van hun verzekering. Voor nieuwe eigenrisicodragers verzorgen wij graag een advies en offerte.

Vergelijken van prijzen en van kwaliteit

De prijzen één-op-één vergelijken is niet juist. Er zit namelijk een stevig verschil in de uitvoering van publiek en privaat. Publiek doet het UWV als een uitvoeringsinstelling correct wat de wet bepaalt, maar zonder ruimte of mogelijkheden voor inlevingsvermogen en/of maatwerk. Privaat helpen verzekeraars graag met preventie en bij de begeleiding en re-integratie bij arbeidsuitval. Daar kunnen zij ook financieel aan bijdragen. Dat verschil komt terug in de prijs. Dat speelt mee in de afweging publiek of privaat. Daar komt nog iets bij. De wet bepaalt dat teruggaan naar het UWV betekent dat een bedrijf daar tenminste drie jaar moet blijven.

Vergelijking per bedrijfsgrootte

Ook de bedrijfsgrootte speelt mee bij de vergelijking. Publiek werkt het UWV met sectorpremies voor kleinere bedrijven. Tot een loonsom (2015) van € 322.000 wordt de prijs bepaald op de gemiddelde instroom in de sector. Voor hogere loonsommen telt de eigen instroom geleidelijk steeds sterker mee. Bij een bedrijf met een loonsom van € 750.000 telt de eigen instroom slechts voor 1/5 mee in de bepaling van de UWV premie. Door die manier van rekenen is het UWV zeker voor het 2017 erg gunstig geprijsd voor de kleinste bedrijven. Dat ligt anders voor grotere bedrijven. Die zien hun instroomverleden in hun UWV premie. Omdat er meer medewerkers zijn is de kans op een Ziektewet en/of WIA-WGA geval groter. Dan krijgt een bedrijf eerder te maken met het verschil in kwaliteit tussen publiek en privaat.

Advies op maat

De prijs, de kwaliteit, de keuze voor langere termijnen en het effect van de bedrijfsgrootte. Dat speelt allemaal mee in de afwegingen. Daarom zijn de afwegingen over WGA eigenrisicodragen maatwerk. Meeùs helpt u daar graag bij. Meer informatie over het eigenrisicodragerschap vindt u op onze website. U kunt ook contact met ons opnemen door een mail te sturen naar wga@meeus.com.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: