Blog Jean Pierre Palmen | Risk appetite, dat smaakt naar meer?

Geplaatst op : 14 april 2017
Risk Apetite

Onlosmakelijk met risicomanagement verbonden is de riks appetite van je onderneming. Risk appetite wordt ook wel risicobereidheid, risico acceptatie graad of risicohonger genoemd. In hoeverre ben je als organisatie bereid om risico’s te nemen? Heb je je dat als ondernemer wel eens afgevraagd? In deze blog ga ik nader in op de term risk appetite en geef ik een aantal tips die van belang zijn voor het bepalen van deze risk appetite.

Wat is de definitie van risk appetite?

De risicobereidheid, of risk appetite van een organisatie geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Het maakt onderdeel uit van het inrichten van je risicomanagementproces. Wat zijn je doelen als bedrijf, waar wil je naar toe? Welke risico’s kom je onderweg tegen en in hoeverre ben je bereid welke risico’s te nemen en tot in welke mate? Vragen waar je een antwoord op moet zoeken.

Is het vaststellen van de risk appetite wel noodzakelijk voor goed risicomanagement?

Veel MKB ondernemingen hebben hun risk appetite niet gedefinieerd. Ik geef het ze ook te doen. Het vaststellen van je risicobereidheid is zeker geen eenvoudige zaak. Toch is het wel van belang deze te definiëren. Ken je grenzen zou ik zeggen. Een goede risico inventarisatie levert vaak een lijst op met actiepunten die opgepakt moeten worden om de kans op het risico te verkleinen en / of de impact van een risico te beperken. Tot hoever moet je gaan en waar leg je de focus op? Het vaststellen van de risk appetite kan je daarbij helpen. Je weet immers hoever je onderneming wil gaan en bereid is een bepaald risico tot op zekere hoogte te nemen. Je kunt duidelijke keuzes maken om bepaalde risico’s wel te nemen indien een mogelijke impact binnen je risk appetite valt

Maak de risk appetite meetbaar!

Druk de risk appetite uit in iets meetbaars. Blijf niet hangen in vage termen als risicomijdend of risico neutrale houding. Dit is namelijk voor interpretatie vatbaar. Een aantal van mijn klanten hebben bijvoorbeeld een no tolerance beleid op het gebied van ongevallen in de fabriek. Bij de entree van de hal hangt er trots een teller met het aantal dagen zonder ongeval. Dit is natuurlijk slechts een gedeelte van je risicobereidheid maar het is wel meetbaar. Het grote voordeel van deze aanpak is dat er ook sprake is van bewustwording bij medewerkers. Meten is weten!

Betrek de gehele organisatie erbij

De risk appetite is niet iets van alleen de directie of management. Informeer de gehele organisatie van directie tot werkvloer. Geef werknemers ook verantwoordelijkheid. Een voorbeeld van een manier om dit te bewerkstelligen is om ook risico doelstellingen op te nemen in het performance managementsysteem bij functioneringsgesprekken. Maak key risk indicators waarbij iedereen hetzelfde belang heeft. Een goede score op deze indicatoren levert ook deels een bijdrage aan een goede beoordeling.

Risk appetite vs verzekering

De risk appetite heeft ook impact op de keuze van de manier waarop bedrijven hun verzekeringspakket samenstellen. Veelal wordt de risk appetite nog wel eens verwisseld met het eigen risico op b.v. een brandverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Immers beperkt de verzekering alleen de impact voor het bedrijf omdat het risico over wordt gedragen naar de verzekeraar. Je moet ook kijken wat je vooraf kunt doen om de kans op het risico te beperken. Bovendien worden lang niet alle schades door een verzekering gedekt. De risk appetite dient dus veel breder vastgesteld te worden. Het eigen risico van een polis kan zich hierop aanpassen maar dat hoeft niet.

Er is niet één uniforme risk appetite

Het is verstandig om niet één uniforme risk appetite te formuleren. Verstandig is het om een risk appetite naar deelgebieden te formuleren. Denk bijvoorbeeld aan aparte variabelen voor ongevallen, ziekteverzuim, uitvaltijd van machines, calamiteiten als brand enzovoorts. Gezamenlijk geven zij een goed beeld van de risicosmaak van je bedrijf.

Smaakt dit naar meer?
Behoefte aan een gesprek over je risicomanagementproces en het definiëren van je risk appetite? Ik kom graag een kop koffie drinken om te sparren over dit onderwerp. Bel of mail naar jeanpierre.palmen@meeus.com.

Lees meer over:

Deel dit bericht

Delen is niet mogelijk. Wijzig cookie instellingen
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: