Wijziging Arbowet: wat verandert er voor u?

Geplaatst op : 6 april 2017
Wijziging Arbowet: wat verandert er voor u?

Per 1 juli wijzigt de Arbowet. De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet richt zich vooral op betere preventie. Vooral het vermijden van te hoge werkdruk is erg belangrijk. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten voorkomen. Ook worden de positie en het handelen van de bedrijfsarts verbeterd. Wat gaat er allemaal veranderen?

Kort overzicht van de wijzigingen

De afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een 'basiscontract arbodienstverlening'. Daarin staat:

  • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek.
  • Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken moet kunnen uitvoeren.
  • Hoe de toegang is geregeld tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de OR of werknemersvertegenwoordiging.
  • Dat iedere medewerker recht krijgt op een second opinion en hoe men daarvan gebruik kan maken.
  • Hoe de klachtenprocedures werken.
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
  • Iedere werknemer krijgt directe toegang tot de bedrijfsarts, via een 'open spreekuur' of 'arbeidsomstandigheden-spreekuur'.
  • De inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen en mag werkgevers beboeten die geen basiscontract hebben.
  • Er komt grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen.
  • Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Wat moet ik als werkgever nu doen?

Het contract voor uw arbodienstverlening wordt aangepast. U krijgt een voorstel van uw arbodienst die u vraagt om hier op te reageren. Heeft u nog geen preventiemedewerker binnen uw onderneming? Dan is het tijd erover na te denken wie dat wordt. Heeft uw onderneming 25 of minder werknemers? Dan mag u zelf als preventiemedewerker functioneren.

Blijf op de hoogte

Deze wijzigingen vragen binnenkort om uw aandacht. De wet gaat in op 1 juli 2017. Vanaf dat moment heeft u als werkgever een jaar de tijd om samen met uw arbodienstverlener de contracten en dienstverlening aan te passen. In onze volgende nieuwsbrief ziet u welke stappen hiervoor nodig zijn.

Lees meer over:

Deel dit bericht

Delen is niet mogelijk. Wijzig cookie instellingen
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: