Pensioen en doorbeleggen

Geplaatst op : 15 februari 2017
Gesprek

Heeft u een pensioenregeling in de vorm van een beschikbare premie of kapitaalregeling? Goed nieuws! De eerste producten voor een variabele pensioenuitkering zijn op de markt.

Het is toegestaan om door te beleggen in de uitkeringsfase, met kans op een hogere pensioenuitkering. Dit wordt 'doorbeleggen' genoemd. De werknemer maakt een keuze tussen een vaste of variabele uitkering. Doorbeleggen kan leiden tot een hogere variabele uitkering met mogelijke risico's.

Uw zorgplicht als werkgever

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor pensioencommunicatie. Uw werknemer moet weten welke keuzes hij heeft en de gevolgen van deze keuzes snappen. Een keuze tussen een vaste of variabele uitkering wordt al ruim voor de pensioendatum gemaakt. Pensioenuitvoerders zijn verplicht uw werknemers hierover te informeren. In de praktijk blijkt dat de keuze moeilijk is. De informatie sluit vaak niet aan op het perspectief van uw werknemer. Of is niet praktisch genoeg. Daar ligt voor u als werkgever dus een verantwoordelijkheid.

Uw werknemer die (bijna) met pensioen gaat

Een aantal pensioenverzekeraars biedt al een ingaande pensioenuitkering op basis van doorbeleggen aan. In de loop van 2017 volgen vrijwel alle grote pensioenverzekeraars. Tussen de pensioenuitkeringen op basis van doorbeleggen zijn grote verschillen. In het onderstaande overzicht zijn de diverse scenario's in beeld gebracht.

Mogelijk verloop doorbeleggen of vaste uitkering


Informeer uw werknemers!

Het is belangrijk dat u uw werknemer informeert over de nieuwe mogelijkheden en het belang van een goede keuze! Om uw werknemers die nu of bijna met pensioen gaan te helpen bij hun belangrijke keuze hebben wij een informatiedocument gemaakt. Vraag ernaar bij uw adviseur of relatiebeheerder.

Alle werknemers

Bijna alle pensioenuitvoerders gaan een variabele uitkering aanbieden. Heeft uw eigen regeling (nog) geen variabel pensioen? Dan zijn er toch gevolgen! Uw werknemer kan er wettelijk (bijna altijd) voor kiezen om op hun pensioendatum te shoppen voor een variabele pensioenuitkering. De standaard blijft een vaste pensioenuitkering. Zonder actie van uw werknemer wordt gemiddeld al 15 jaar voor de pensioendatum het aandelenrisico afgebouwd om voor te sorteren op aankoop van een vast pensioen. Wil uw werknemer doorbeleggen? Dan moet hij dus al ver voor zijn pensioendatum actie nemen om het aandelenrisico juist niet of minder af te bouwen. Alle regelingen krijgen dit jaar een extra nieuwe 'lifecycle' die niet of minder afbouwt.

Voorbeeld afbouw percentage aandelen


Wat betekent dit voor uw werknemers?

Uw werknemers moeten veel eerder dan hun pensioendatum een lastige beslissing maken tussen afbouwen van het risico voor een vast pensioen of het doorbeleggen voor een variabel pensioen. De uitvoerder attendeert uw werknemer op het moment dat hij of zij de keuze moet maken voor het al dan niet afbouwen van het aandelenrisico. De uitvoerder voorziet uw werknemer van alle relevante informatie over de keuzes en de gevolgen. Maar snapt uw werknemer waar hij of zij voor kiest? Het is een moeilijke keuze, die ook afhankelijk is van zowel zijn of haar totale pensioenplaatje als het netto besteedbare inkomen. Het is onze mening dat werknemers alleen de juiste keuze kunnen maken als zij hierbij persoonlijke begeleiding krijgen.

U en uw werknemers ontvangen informatie

U krijgt in de loop van dit jaar nieuwe juridische documenten voor de extra lifecycle voor doorbeleggen en voor de keuzemogelijkheden van uw werknemers. Uw werknemers krijgen een mail van de uitvoerder dat er nieuwe documenten zijn binnen hun portal.

Conclusie

De situatie van de bijna gepensioneerde verbetert doordat er meer keuze is in de aankoop van pensioenuitkeringen. Tegelijk wordt er van uw werknemers gevraagd om ver voor hun pensioendatum al na te denken over doorbeleggen of niet. Dat vergt veel uitleg. Als uw werknemer niets doet, wordt er niet doorbelegd. Dat kan grote gevolgen hebben. Vraag hier dus aandacht voor en biedt uw werknemers persoonlijke begeleiding aan. Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: