Doorlopend krediet

Met een doorlopend krediet heeft u altijd geld achter de hand. U kunt het gehele bedrag in één keer, of als u dat wenst, in een gedeelte, in handen krijgen. U betaalt maandelijks een vast bedrag terug.

  • Altijd boetevrij extra aflossen.
  • Een aantrekkelijk alternatief voor dure creditcards en roodstaan bij uw bank.
  • Maandelijks een overzicht met de betalingen, eventuele opnames en rentestanden. Zo blijft u op de hoogte.

Aanvragen


Hoe hoog is de rente van een doorlopend krediet

De rente is aan de markt gekoppeld en is variabel. De rente kan dus tijdens de looptijd stijgen of dalen. Zodra deze rente wijzigt, wijzigt ook de rente op uw doorlopend krediet. Hierdoor wordt de mogelijke looptijd van uw doorlopend krediet dus iets langer of iets korter.

Vanaf uw 60e levensjaar wordt u verplicht om minimaal 2% van het limiet te gaan betalen, zodat uw lening uiterlijk op uw 68e levensjaar is ingelost.


Een doorlopend krediet aanvragen?

  • U vult de vragenlijst en het bijbehorende klantprofiel zo volledig mogelijk in.
  • Op basis van de door u ingevulde gegevens vragen wij bij verschillende banken offertes op.
  • Wij sturen u de best passende oplossingen toe.
  • U maakt uw keuze.
  • Gaat u akkoord, dan maakt een van onze medewerker persoonlijk een afspraak met u om het contract te bespreken en ondertekenen.
  • De door u gekozen bank controleert nogmaals alles en beslist of uw aanvraag geaccepteerd wordt.

Meer weten over een doorlopend krediet?

Een vrijblijvend voorstel voor doorlopend krediet (lenen met variabele rente) vraagt u hier aan:

Aanvragen


Let op! Geld lenen kost geld.