Financieringsaanvraag Doctors Inc

Wij bieden u een passend advies voor uw behandeling vanaf € 2.500,- bij Doctors Inc aan. Uw aanvraag voor uw cosmetische behandeling wordt voorgelegd aan verschillende maatschappijen, zodat u een passende offerte ontvangt tegen gunstige voorwaarden.

Meeùs volgt de regels van de VFN
Meeùs werkt volgens de regels van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VNF). Dit houdt onder andere in dat:

  • Wij toetsen of u een negatieve BKR-codering heeft. In dat geval ontvangt u geen financiering.
  • U minimaal € 1.300,- per maand aan inkomen heeft uit dienstverband zonder extra’s of overwerk.
  • U minstens € 2.500,- wilt lenen.
  • U een vast inkomen of minimaal een jaarcontract heeft.
  • U ouder dan 21 jaar bent.
  • U voldoet aan de voorwaarden van de diverse banken (kunnen per bank afwijken).

Waarom zoveel gegevens?
Wij vragen u alleen die gegevens die voor de BKR-controle en de aanvraag nodig zijn. Als we al uw gegevens hebben, kunnen we u de beste offerte bieden. We behandelen uw gegevens dan ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruiken ze alleen voor deze aanvraag.

Twee formulieren
Na het invullen van het aanvraagformulier krijgt u een tweede formulier. Dit is het wettelijk verplicht klantprofielformulier. Vul dit formulier gelijk in, zodat wij u nog sneller kunnen helpen en wij u meteen een persoonlijk voorstel kunnen doen.

Na het invullen
Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld? Dan leggen wij uw aanvraag voor aan verschillende maatschappijen. Samen met u zoeken wij naar de meest gunstigste optie en u ontvangt daarna een voorstel op maat.

Financiering aanvragen