Financieringsaanvraag Medisch Centrum de Baronie

Bent u geïnteresseerd in een behandeling door Medisch Centrum de Baronie, maar u hebt momenteel niet de financiële middelen om dit zelf te betalen of uw verzekeringsmaatschappij vergoedt de ingreep niet of gedeeltelijk, dan kunt u kiezen voor een financiering.

Deze financiering voor uw medische ingreep kunt u bij Meeùs eenvoudig aanvragen.

Vul daarvoor het aanvraagformulier in.

Hieronder leest u eerst waarom ons aanvraagformulier zo uitgebreid is, welke eisen we stellen en wat er gebeurt na het invullen van het formulier.

Meeùs volgt de regels van de VFN

Meeùs werkt volgens de regels van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VNF). Dit houdt onder andere in dat:

  • wij toetsen of u een BKR-codering heeft. In dat geval ontvangt u geen financiering.
  • u minimaal € 1.250,- per maand aan inkomen heeft.
  • u minstens € 2.500,- wilt lenen.
  • u een vast inkomen of minimaal een jaarcontract heeft.
  • u ouder dan 21 jaar bent.

Waarom zoveel gegevens?
Meeùs vraagt alleen gegevens die voor de BKR-controle en de aanvraag nodig zijn. Als we al uw gegevens hebben, kunnen we u de beste offerte bieden. We behandelen uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruiken ze alleen voor deze aanvraag.

Twee formulieren
Na het invullen van het aanvraagformulier krijgt u een tweede formulier. Dit is het wettelijk verplicht klantprofielformulier. Vergeet dit formulier niet gelijk in te vullen. Dan kan Meeùs u sneller helpen en meteen een persoonlijk voorstel doen.

Na het invullen
Heeft u het aanvraagformulier ingevuld? Dan legt Meeùs uw aanvraag voor aan verschillende maatschappijen. Samen met u zoeken wij naar de meest gunstigste optie en schrijven daarna een voorstel op maat.

Financiering aanvragen