U blijft in de woning wonen

Lees meer over de kosten van onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen in ons dienstverleningsdocument.

Bel een adviseur

    076 531 33 93

Of maak een afspraak

Vastgoed

In dit geval moet u uw ex-partner uitkopen. U bent immers samen eigenaar. Voor 50% als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, of volgens de verdeling in de huwelijke voorwaarden. Ook eventuele overwaarde of een restschuld moet u onderling verrekenen volgens die verdeelsleutel.

Nieuwe hypotheek

U kunt uw partner uitkopen met eigen geld, maar de meeste mensen moeten dit met geleend geld doen. Het is niet meer mogelijk om de hypotheek één op één over te nemen. Voor het gedeelte van de woning dat u overneemt, moet u een nieuwe hypotheek afsluiten. Op deze nieuwe hypotheek rust een aflossingsverplichting, ongeacht of deze ook op de oude hypotheek rust.

De hypotheekverstrekker beoordeelt of u voldoende inkomen heeft om de bestaande hypotheek over te nemen én het extra hypotheekbedrag. Ze houdt hierbij ook rekening met eventuele alimentatie. Alimentatie die u betaalt, heeft een negatief effect op uw maximale hypotheekbedrag. Alimentatie die u ontvangt wordt gezien als inkomen en heeft dus een positief effect op uw maximale hypotheekbedrag.

Als uw inkomen toereikend is, gelden de volgende regels:

  • U mag maximaal 50% van de waarde van de woning lenen als aflossingsvrije hypotheek.
  • U moet het overige deel aflossen, ten minste op basis van annuïteiten. Hiervoor kunt u kiezen uit twee hypotheekvormen: de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Dit overige deel wordt gezien als een nieuwe hypotheek.

Een voorbeeld:

  • Waarde van de woning: €200.000,-
  • Huidige hypotheek: €200.000,-

Situatie na echtscheiding:

  • Maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij: €100.000,-
  • Het overige deel wordt afgelost in een nieuwe hypotheek. Let op! Bestaande spaar- of levensverzekeringen kunt u niet gebruiken om het verplicht af te lossen gedeelte te verlagen!

PS: Van de totale hypotheek mag maximaal 50% aflossingsvrij zijn. Stel, u heeft uw woning al half afgelost, zodat er nog €100.000,- aan hypothecaire lening op rust. Dat is 50% van de waarde, die u aflossingsvrij mag lenen. Maar omdat hooguit 50% van de totale hypotheek aflossingsvrij mag zijn, is in dit geval maar €50.000,- aflossingsvrij.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente blijft voor u fiscaal aftrekbaar. Tenzij u een overwaarde had en die niet heeft gebruikt voor het nieuwe hypotheekdeel. Dan is de hypotheekrente over het bedrag van die overwaarde niet fiscaal aftrekbaar. Zie de bijleenregeling.