Flexibel Verzekerd

Flexibel Verzekerd

Opzeggen en overstappen: meer flexibiliteit
Vastzitten aan langlopende contracten is niet meer van deze tijd. U wilt uw verzekeringen aan kunnen passen wanneer u dat wilt. Daarom gelden er nieuwe regels voor zowel de particuliere als sommige zakelijke verzekeringen.

Flexibelere voorwaarden particuliere schadeverzekering
Heeft u op dit moment een schadeverzekering?
Lopende schadeverzekeringen waarvan de contractdatum op 1 maart 2010 of daarna afloopt worden automatisch verlengd. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Zodra uw contract is verlengd, heeft u het recht om dagelijks op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

U wilt een schadeverzekering afsluiten of u heeft een verzekering afgesloten na 1 januari 2010?
Nieuwe schadeverzekeringen zijn direct dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Voor de ongevallenverzekering geldt de dagelijkse opzegbaarheid vanaf 1 juli 2010.

U wilt uw schadeverzekering tussentijds beëindigen?
Bij tussentijdse beëindiging krijgt u teveel (vooruit)betaalde premie naar verhouding terug De regeling m.b.t. deze flexibele voorwaarden particuliere schadeverzekeringen geldt voor al uw particuliere schadeverzekeringen met uitzondering van de zorg- en de natura uitvaartverzekering.

Flexibelere voorwaarden zakelijke schadeverzekering
Met ingang van 1 juli 2011 gelden er voor zakelijke schade- en inkomensverzekeringen ook vereenvoudigde regels ten aanzien van de contractsduur en de opzeggingsmogelijkheden. Deze regels gelden echter niet voor ziektekostenverzekeringen en maatwerkcontracten, waarbij onder het laatste moet worden gedacht aan contracten waarover door partijen specifiek onderhandeld is over premie en voorwaarden.

Conform de regeling zullen overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van maximaal 36 maanden. Na deze periode wordt de verzekering steeds verlengd met een periode van 12 maanden met het recht de verzekering dagelijks op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

Voor nieuwe zakelijke verzekeringen die aan de specificaties van de regeling voldoen en zijn afgesloten na 1 juli 2011 zijn de nieuwe voorwaarden direct van toepassing. Voor bestaande verzekeringen die aan de specificaties voldoen gaat de regeling in ná de eerstkomende hoofdvervaldatum.