Nabestaandendesk

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis. Na een overlijden is het belangrijk dat de financiële zaken goed en eenvoudig worden geregeld. Daarom is er voor u de Nabestaandendesk.


Wat doet de Aon Nabestaandendesk?

De Nabestaandendesk helpt u bij het afhandelen van de zaken die de overledene via Aon heeft. Hier kunt u melden dat een dierbare is overleden. Nadat wij uw bericht hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Daarnaast ontvangt u van ons een brief waarin wij u vragen om ons een aantal documenten toe te sturen. In de brief staat ook een overzicht van alle producten die de overledene bij Aon had. U ontvangt van ons een bevestiging als wij alles hebben afgehandeld.

Melden van een overlijden
Wilt u ons melden dat er iemand is overleden? Vult u dan dit formulier in. Uiterlijk binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op.


Een overlijden doorgeven


Vragen?
Bekijk eens de veelgestelde vragen. U kunt uw vraag ook via e-mail sturen of neem contact op via het telefoonnummer: 030 890 96 00. Wij zijn op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur bereikbaar.

Om de zaken bij Aon te regelen, hebben wij vaak verschillende documenten nodig. Hieronder ziet u welke documenten dit zijn. In de brief die u van ons ontvangt staat precies wij welke documenten wij van u nodig hebben.

Kopie identiteitsbewijs van de persoon die het geld ontvangt.
In alle gevallen hebben wij een kopie van het identiteitsbewijs nodig van de persoon die het geld van de persoon die is overleden ontvangt.

Kopie Akte van overlijden
De akte van overlijden is het bewijs uit de Burgerlijke Stand dat iemand is overleden. U kunt deze akte opvragen bij de gemeente. Vaak zorgt de uitvaartondernemer hiervoor. U heeft deze akte nodig als officieel bewijs van het overlijden voor bijvoorbeeld uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Kopie Verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een schriftelijke verklaring van de notaris. Deze verklaart dat hij is nagegaan of de overledene een testament heeft laten opmaken en wie de erfgenamen zijn. Vaak staat in de verklaring ook wie door de gezamenlijke erfgenamen tot gevolmachtigde is benoemd en welke taken deze heeft. Een gevolmachtigde is de persoon die beslissingen mag nemen over het geld. Een verklaring van erfrecht heeft u nodig voor het opnemen van geld en het wijzigen van bijvoorbeeld verzekeringspolissen op naam van iemand anders. En in sommige gevallen moet u deze verklaring ook geven om een uitkering, verzekeringsgeld of een teruggave van de belasting te ontvangen.

Kopie testament
Een testament is de laatste wil van de persoon die is overleden en is opgenomen in een notariële akte. In een testament staat bijvoorbeeld de verdeling van de nalatenschap of wie de nalatenschap moet regelen. Ook kan erin staan of de overledene begraven of gecremeerd wil worden. Alle testamenten worden geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Bij dit register kunt u na het overlijden navragen of er een testament is en welke notaris het in beheer heeft. Deze notaris kan uitzoeken wie de erfgenamen zijn en hoe groot de erfenis is.

Kopie Verklaring van Executele
Een executeur (ook wel executeur-testamentair genoemd) heeft de taak om de goederen van de erfenis te beheren en eventuele schulden te voldoen. Daarnaast regelt de executeur meestal ook de begrafenis of crematie. De persoon die is overleden wijst in zijn testament één of meer personen aan als executeur. Daarbij kan hij ook vastleggen wie wat doet.
De verklaring van Executele is een verklaring waarin staat wie de executeur is. De notaris stelt een Verklaring van Executele op.

In alle drukte en emoties rond het overlijden van uw dierbare kunt u een paar belangrijke administratieve zaken over het hoofd zien. Een geheugensteuntje:
  • Informeer alle bankinstellingen waar uw dierbare een rekening(en), leningen of andere zaken had lopen, over het overlijden. Doe dit schriftelijk. Met een verklaring van erfrecht kunt u regelen wie over het geld op de rekeningen mag beschikken. Vervolgens kunt u rekeningen op een andere naam overschrijven of opheffen. Let er ook op dat lopende betalingen geregeld worden.
  • Informeer de (voormalige) werkgever van uw dierbare en/of uitkeringsinstantie (UWV en bedrijfsvereniging). Doe dit eveneens schriftelijk.
    NB: nabestaanden hebben vaak recht op een eenmalige overlijdensuitkering.
  • Bij overlijden eindigt de belastingplicht en moeten de erfgenamen de belastingzaken van de overledene afwikkelen. Als uw dierbare in aanmerking kwam voor een aanslag van de inkomstenbelasting, stuurt de Belastingdienst het aangifteformulier automatisch door naar de erfgenamen of degene die de nalatenschap beheert.
  • Informeer alle verzekeringsmaatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten. Dus naast de levensverzekeraar(s) ook bijvoorbeeld de WA-, brand/inboedel- en autoverzekeraar. Moeten er verzekeringen door blijven lopen? Zorg er dan voor dat (de naam op) de polis gewijzigd wordt.
  • Doe aangifte voor erfbelasting. Erfbelasting is een belasting over de waarde van alles wat verkregen wordt door het overlijden van iemand die in Nederland zijn officiële woonplaats had. U ontvangt ongeveer drie maanden na het overlijden een aangiftebiljet. Voor echtgenoten gelden grote vrijstellingen van de erfbelasting.

Belastingdienst
BelastingTelefoon: 0800 – 0543 (gratis)
www.belastingdienst.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
telefoon 020 – 656 56 56
www.svb.nl
De SVB is de uitvoeringsinstantie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw).

Notarissen
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Postbus 16020
2500 BA Den Haag
telefoon 070 – 330 71 11
www.notaris.nl
Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (3 0,25 per minuut)
Bij de Notaristelefoon kunt u terecht met algemene vragen op notarieel gebied. De Notaristelefoon is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Centraal Testamentenregister
Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ Den Haag
www.centraaltestamentenregister.nl
Telefoonnummer: 0900 – 114 41 14 (3 0,25 per minuut).
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Verbond van Verzekeraars
Sector Levensverzekering
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
www.verzekeraars.nl
Onder meer voor informatie over zoekgeraakte polissen van levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen, polissen die zijn overgedragen aan een andere maatschappij.

De Nederlandsche Bank
De Informatiedesk: 0800 – 020 10 68 (gratis).
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
www.dnb.nl
Onder ‘De consument en DNB’ vindt u onder meer ‘Veelgestelde vragen’ en registers van verzekeraars en pensioenfondsen.

Mijn vader/moeder/broer/zus is overleden, hoe geef ik dat door?

Mijn vader/moeder/broer/zus is overleden, wat gebeurt er met de verzekeringen?

Mijn partner is overleden, wat betekent dat voor onze verzekeringen?

Meer veelgestelde vragen