Verzekeringskaarten

Verzekeringskaarten

In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met de overheid en consumentorganisaties, verzekeringskaarten voor schade- en levensverzekeringen ontwikkeld.

De verzekeringskaarten zijn opgesteld met als doel de consument in eenvoudig Nederlands algemene informatie en aandachtspunten te geven over een bepaald soort verzekering in de oriëntatiefase.

Verzekeringskaarten