Schade melden op papier

Schade melden op papier

U kunt natuurlijk ook uw schade melden door hieronder een van de formulieren te downloaden:

Particulier
Algemene schade
Schadeformulier auto
Schadeformulier reis- en annuleringsverzekering

Zakelijk
Goederentransport
Werkmateriaal
Vervoerdersaansprakelijkheid

Het ingevulde formulier kunt u vervolgens versturen naar:
Aon Schadeafdeling
Antwoordnummer 170
4800 VB  BREDA

Hoe werkt het?
Nadat u de schade gemeld heeft wordt deze door onze schadebehandelaars beoordeeld. Als de schade onder de dekking van de polis valt wordt het schadebedrag, eventueel na schadevaststelling door een onafhankelijk expert, uitgekeerd. Het geld wordt aan u overgemaakt of, als de schade is hersteld door een met ons samenwerkende hersteller, aan de hersteller.