Uw klacht melden bij een officiële instantie

Kifid

Bent u particulier en niet tevreden over onze klachtenafhandeling? Dan kunt u uw klacht binnen drie maanden indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Tenzij het een klacht is over een zorgverzekering. Neem contact op met het Kifid voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Het Kifid doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. Wij zijn dan verplicht deze beslissing uit te voeren. De behandeling van de klacht door het Kifid is gratis. Accepteert u (of wij) de beslissing van de Geschillencommissie niet, dan kan de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, worden ingediend.

Als u voor een bindende uitspraak kiest, is het niet meer mogelijk om uw klacht inhoudelijk voor te leggen aan de burgerlijke rechter. U kunt uw klacht ook direct aan de burgerlijke rechter voorleggen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 070 333 89 99
E: consumenten@kifid.nl
I: www.kifid.nl

Heeft u zelf online een verzekering aangevraagd? En heeft u daar een klacht over? Dan kunt u dit ook melden via Online Dispute Resolution platform.


Zorgverzekering

Heeft u een klacht over een zorgverzekering en lukt het niet om deze met ons op te lossen? Dien uw klacht dan in bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). In principe behandelt daar de Ombudsman Zorgverzekeringen alle klachten. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol? Leg uw klacht dan voor aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De geschillencommissie brengt op basis van de beschikbare informatie over het algemeen een bindend advies uit. Bindend wil zeggen dat zowel u als wij ons aan dit advies moeten houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak worden kosten berekend. De hoogte hiervan vindt u op www.skgz.nl.

Als u kiest voor een bindende uitspraak is het niet meer mogelijk om uw klacht inhoudelijk voor te leggen aan de burgerlijke rechter. De rechter toetst alleen of SKGZ of Kifid geen overduidelijke fouten heeft gemaakt.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: 088 900 69 00
E: info@skgz.nl
I: www.skgz.nl


Terug naar de pagina Uw klacht melden