Dit vinden wij belangrijk

Onafhankelijk advies

Keuzevrijheid

  Keuzevrijheid
Onze adviseurs staan als gids naast de klant. We informeren en begeleiden onze klanten zo dat ze weloverwogen keuzes kunnen maken in het omgaan met risico's. Onze klanten kiezen ook zelf hoe zij zaken met ons doen: telefonisch, via internet, op één van onze kantoren of aan huis of kantoor.
     
Gemak en eenvoud
  Gemak en eenvoud
In alles wat we doen maken we het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk. Oók bij het afhandelen van schades. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we die schadeafhandeling op een betrokken manier regelen.
     
Duidelijk over kosten
  Duidelijk over kosten
We informeren onze klanten duidelijk over de kosten van onze dienstverlening. Steeds vaker betalen klanten ons via een fee of, vooral bij complexe producten, via een abonnementstarief.
     
Maatwerk


  Maatwerk per branche
Dankzij onze gespecialiseerde adviseurs kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen in bepaalde bedrijfssectoren. We zorgen ervoor dat onze adviseurs altijd op de hoogte zijn van branchespecifieke vraagstukken en van veranderingen in de markt of op het gebied van wet- en regelgeving.

Naar de ontstaansgeschiedenis van Meeùs