Mulderije is Meeùs geworden

Graag informeren wij u over een belangrijke ontwikkeling. Mulderije maakt onderdeel uit van de Unirobe Meeùs Groep. Vanaf 7 november is er in deze groep een naamswijziging doorgevoerd: Mulderije gaat verder onder de naam Meeùs.

Twee jaar geleden hebben wij ervoor gekozen de samenwerking met Meeùs te intensiveren door gezamenlijk vanuit één gebouw te opereren. Om in de toekomst nog beter in te kunnen spelen op de snelle ontwikkelingen in uw sector bundelen wij nu de krachten van 2 merken in één naam: Meeùs Assurantiën.

Mulderije 

Wie is Meeùs 
Meeùs is in Nederland een gerespecteerde adviesorganisatie op het gebied van verzekeringen, risicomanagement, pensioenen en hypotheken. Met 40 kantoren is het bedrijf regionaal en lokaal betrokken en staat naast haar relaties als adviseur en financiële partner. Lees verder over Meeùs.

Wat verandert er voor u?
Voor u verandert er weinig. Vanuit Meeùs staan wij met dezelfde contactpersonen voor u klaar. Uiteraard met dezelfde kwaliteit zoals u die van ons gewend bent.

Vanaf november ontvangt u echter alle correspondentie (bijvoorbeeld brieven, polissen, facturen, e-mails) vanuit Meeùs. Daarnaast wijzigt het bankrekeningnummer. Wij raden u aan dit alvast in uw administratie te wijzigen.

Wij streven naar een voortgaande plezierige samenwerking met u. U zult merken dat onze inspanningen er op gericht zijn de dienstverlening aan u te optimaliseren.

Contactgegevens
Als u meer informatie wilt over de naamswijziging of onze dienstverlening kunt u ons bereiken via:

T +31(0)55 355 85 55
F +31(0)55 355 88 79
E info.apeldoorn@meeus.com

De adresgegevens zijn:
Meeùs Assurantiën BV
Prins Willem Alexanderlaan 727
7311 ST Apeldoorn

Postbus 3234
4800 DE Breda

Meeùs Assurantiën BV is een dochteronderneming van Meeùs Groep BV, onderdeel van Aegon. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12008358. Meeùs Assurantiën BV is statutair gevestigd in Amersfoort.