Checklist: voorkom schade bij heide-, natuur- of bosbrand

Bosbrand

Checklist: voorkom schade bij heide-, natuur- of bosbrand

Zomers kan het erg warm en droog zijn. Het gevolg? Heide-, natuur- of bosbrand. Daarom deze handige checklist.

Helpende hand

□ Ziet u in een natuurgebied rookontwikkeling? Bel 112!
□ Maak geen open vuur in een droge periode (bijvoorbeeld kampvuur of barbecue)
□ Gooi afval, zoals smeulende sigaretten, glas of plastic, in de prullenbak
□ Houd natuurpaden altijd gedeeltelijk vrij voor hulpdiensten
□ Zet uw auto niet in droog gras, omdat de katalysator warm wordt en daardoor in brand vliegt

Breng uzelf en anderen in veiligheid

□ Vertrek bij brand altijd haaks op de windrichting via een begaanbare route
□ Blus de brand alleen als u deze met één emmer zand of water kunt blussen
□ Volg aanwijzingen of instructies op van de hulpdiensten
□ Ziet u niets meer door de rook? Blijf laag, rook stijgt op!
□ Als u niet alle spullen mee kan nemen, kies dan voor de belangrijkste (bijvoorbeeld mobiele telefoon - om 112 te bellen, autopapieren, paspoorten, rijbewijs)

Handig: Op de website van Natuurbrandrisico ziet u hoe droog het is in uw regio.

Inboedel-, opstal of autoverzekering

Met een inboedel- of opstalverzekering is uw huis verzekerd tegen schade door heide-, natuur- of bosbrand. Ook schade aan uw auto is verzekerd bij volledig of beperkt casco. Heeft u schade? Meld deze dan bij ons.