Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is pensioen?

Een pensioen bestaat uit drie lagen:

  • AOW van de overheid
  • Pensioenregeling via de werkgever
  • Pensioenaanvulling / lijfrente

Voor wie is aanvulling op pensioen nodig?

  • Iedereen met een pensioentekort
  • Zelfstandig ondernemers

Wat is de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u uw AOW-uitkering ontvangt; u ontvangt de uitkering vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Per 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de jaren daarna gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog?

Nederland vergrijst. Veel mensen gaan met pensioen, het aantal werkende mensen daalt. De overheid betaalt de AOW-uitkering aan gepensioneerden met de premies van mensen die werken. Doordat minder mensen werken, krijgt de overheid dus minder premie binnen. En dat terwijl de overheid meer gepensioneerden een AOW-uitkering moet betalen. Een andere oorzaak van stijgende kosten, is de hogere levensverwachting. Mensen leven langer dan vroeger. Daardoor moet de overheid dus langer AOW betalen. En dat kost meer geld. Daarom wil het kabinet de AOW-leeftijd verhogen.

Loopt uw salaris, VUT-uitkering of prepensioen door tot uw nieuwe AOW-leeftijd?

Of uw salaris, VUT of prepensioen straks ook doorloopt tot aan de AOW-leeftijd, hangt af van de arbeidsvoorwaarden die voor u gelden. In veel collectieve of individuele arbeidsovereenkomsten staat dat uw arbeidsovereenkomst eindigt op deze dag. Direct daarna komt u in aanmerking voor AOW. Als u binnenkort met pensioen gaat, kunt u het beste uw CAO of arbeidsovereenkomst op dit punt nakijken en zo nodig overleggen met uw werkgever. Hetzelfde geldt als u met VUT of prepensioen wilt gaan. Neem in dat geval contact op met de pensioenuitvoerder als u hierover vragen heeft.

Loopt uw uitkering nu door tot uw nieuwe AOW-leeftijd?

Als u een uitkering heeft, loopt die door tot de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor alle sociale zekerheidsuitkeringen en werknemersverzekeringen. Dit geldt ook als uw AOW-uitkering ingaat in 2013. U ontvangt dan de uitkering tot de dag dat u 65 jaar en 1 maand oud bent.

Welke mogelijkheden zijn er om deze periode te overbruggen?

U heeft verschillende opties om bijvoorbeeld de periode tussen beëindiging van uw dienstverband en de nieuwe AOW-leeftijd te overbruggen. U kunt deze periode overbruggen met:

  • eigen geld (spaargeld) of oudedagsvoorzieningen in de privésfeer, of
  • door een bijstandsuitkering aan te vragen, of
  • door als voorschot op uw AOW een renteloze lening aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

De lening is alleen een oplossing als u in de periode voordat uw AOW-uitkering in gaat geen inkomsten heeft en u geen geld heeft om deze periode te overbruggen.