Veelgestelde vragen

Beleggingsverzekering

Twijfelt u of u een beleggingsverzekering heeft?

Wilt u controleren of u een beleggingsverzekering heeft? Hiervoor kunt u kijken op uw:

  • polisblad
  • offerte(s)
  • jaaroverzicht(en)
  • andere informatie die u heeft ontvangen over uw verzekering

Ook op de website van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) vindt u een lijst met namen van verzekeraars en de producten die beleggingsverzekeringen zijn.

Hoe is de premie van de beleggingsverzekering opgebouwd?

De premie die u betaalt voor uw verzekering bestaat uit:

  • Inleg voor uw belegging: Hiermee bouwt u vermogen op. Dit deel wordt voor u in fondsen belegd.
  • Premie Verzekeringsdekking: U betaalt deze risicopremie voor de meeverzekerde dekkingen zoals overlijdensrisico en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
  • Kosten: Dit zijn de kosten die de verzekeringsmaatschappij maakt om uw polis te beheren, uw premies te beleggen en hun provisie- en overheadkosten te betalen.

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is altijd een beleggingsverzekering. Maar, niet iedere beleggingsverzekering is een woekerpolis. De term ‘woekerpolis’ slaat op te hoge kosten die u betaalt voor de beleggingsverzekering. De hoogte van de kosten bepaalt of u een woekerpolis heeft.


Compensatie voor uw woekerpolis

Heeft u een woekerpolis? Dan krijgt u een compensatie van uw verzekeringsmaatschappij. De reden hiervoor is dat er afspraken zijn gemaakt over de maximale kosten die u mag betalen voor een verzekering. De Ombudsman Financiële Dienstverlening, de verzekeringsmaatschappijen en diverse stichtingen hebben deze afspraken gemaakt. Uw verzekeringsmaatschappij is verantwoordelijk voor uw compensatie en moet u schriftelijk een aanbod te doen.

Welke beleggingsverzekeringen zijn er?

Er zijn drie verschillende soorten beleggingsverzekeringen waarmee u vermogen opbouwt:

  • Lijfrenteverzekering: vermogen voor uw oudedagsvoorziening of (aanvullend) pensioen.
  • Hypotheek: vermogen voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek.
  • Andere vermogensopbouw: vermogen voor bijvoorbeeld de studiekosten van uw kinderen of een spaarpot voor toekomstige uitgaven.