Veelgestelde vragen

Motor

Wat is een motorverzekering?

Een motorverzekering heeft drie verschillende dekkingen: WA (Wettelijke Aansprakelijkheid), Beperkt Casco (WA Plus) en Volledig Casco (Allrisk). De WA is verplicht, en kan worden aangevuld met Beperkt Casco of Volledig Casco.

Wat valt onder welke dekking?

WA-dekking

 • Schade die u met uw motor aan andere spullen, motoren of mensen veroorzaakt.

Beperkt Casco-dekking

 • € 0 eigen risico bij ruitschade of een sterretje herstellen bij aangesloten bedrijven.
 • Diefstal van uw motor.
 • Schade door aanrijding met een dier.
 • Schade door storm, hagel of bliksem.
 • Schade door (een poging tot) inbraak (mogelijk gelden er beveiligingseisen voor uw motor).

Allrisk-dekking

 • Alle schade die onder de Beperkt Casco-dekking valt.
 • Schade aan uw motor door botsen, slippen, vallen en van de weg of te water raken.
 • Onverwachte, plotselinge gebeurtenissen die schade aan uw motor veroorzaken.
 • Schade die u per ongeluk zelf aan uw motor veroorzaakt.

Welke schade valt niet onder een motorverzekering?

Bij de motorverzekeringen van veel verzekeraars vallen de volgende zaken buiten de dekking:

 • Schade veroorzaakt door een bestuurder zonder rijbewijs
 • Schade die opzettelijk is veroorzaakt
 • Schade veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs
 • Schade terwijl u uw motor verhuurt, of iemand tegen betaling vervoert
 • Slijtage als gevolg van slecht onderhoud

Wat is een groene kaart?

De groene kaart is een internationaal verzekeringsbewijs waarmee u eenvoudig kunt aantonen dat uw motor is verzekerd. In de meeste Europese landen hoeft u geen exemplaar bij u te hebben. Het is wel handig om een digitale variant of een zwart-witkopietje bij u te hebben. In enkele landen moet u het uitgeprinte exemplaar wel bij u hebben.

Wanneer krijgt u een nieuwe groene kaart?
De groene kaart voor uw motor, ontvangt u bij het afsluiten van uw verzekering. De kaart is 13 maanden geldig. U ontvangt niet meer elk jaar een nieuwe. Heeft u een groene kaart nodig? Of bent u uw groene kaart kwijt? U kunt deze gemakkelijk downloaden via Mijn Omgeving.

Zijn mijn helm, kleding en schoenen meeverzekerd?

Indien uw motorrijtuig Volledig Casco is verzekerd, is schade aan de door de bestuurder en passagier(s) gedragen helm en motorkleding gratis meeverzekerd tot maximaal € 750 per gebeurtenis.

Kan ik mijn oldtimer motor ook Casco verzekeren?

Een oldtimer van 25 jaar of ouder kunnen wij uitsluitend Casco verzekeren indien het voertuig is getaxeerd door een beëdigd taxateur, waarbij het taxatierapport niet ouder mag zijn dan 12 maanden.

Kan ik een motor ouder dan 25 jaar altijd als oldtimer verzekeren?

Helaas hebben wij geen verzekeringsmogelijkheden voor uw oldtimer, indien u geen ander motorrijtuig voor dagelijks gebruik heeft. U kunt de motor wel als reguliere motor verzekeren.

Wat dekt de Rechtsbijstand Motorrijtuig?

Met deze verzekering kunt u aanspraak op rechtsbijstand bij het uitoefenen van de hierna genoemde activiteiten:

 • de deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig;
 • het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het verzekerde motorrijtuig, zoals bijvoorbeeld geschillen over de verzekering of reparatie van de motor.

Wat is een Schadeverzekering Opzittenden?

De schadeverzekering opzittenden dekt de aantoonbare schade van de bestuurder en de passagier(s) ten gevolge van een ongeval. Dat kan personenschade (letselschade) zijn, maar ook zaakschade (materiële schade). Het dekt niet de schade aan het motorrijtuig zelf. Aansprakelijkheid is geen vereiste voor een uitkering.

Wat zijn schadevrije jaren?

U heeft een motorverzekering. Dan bouwt u schadevrije jaren op. U bouwt deze jaren op tijdens de periode dat uw motorverzekering loopt. Voor ieder jaar dat u schadevrij rijdt, verdient u korting op de premie. De korting bestaat uit tredes. Bij elke trede hoort een kortingspercentage.

Schadevrije jaren gelden voor auto’s, motoren en campers. Het geldt niet voor oldtimers.

Kunnen de schadevrije jaren van mijn autoverzekering ook voor mijn nieuwe motorverzekering gelden, en omgekeerd?

Ja, de schadevrije jaren die zijn opgebouwd op uw autoverzekering kunnen gebruikt worden op een nieuwe motorverzekering, en omgekeerd.

Kan ik mijn motorverzekering tijdelijk schorsen?

Ja, u kunt uw verzekering tijdelijk stopzetten. U dient dan eerst uw kenteken te schorsen. Schorsen kan op de site van de RDW of bij postkantoren. Vanaf dat moment mag het voertuig niet meer de openbare weg op en vervalt de verzekeringsplicht. Van een geschorst kenteken kan de verzekering worden opgeschort. Dit betekent dat de polis blijft bestaan, maar deze wordt 'bevroren'.

De opschorting duurt maximaal 3 jaar. De polis blijft in te zien. Er is geen premierestitutie, teveel betaalde premie blijft in de polis staan en wordt pas verrekend als de polis óf weer actief wordt óf wordt opgezegd.

Wat is voorlopige dekking?

Voorlopige dekking wordt verleend bij het aanvragen van een verzekering. Na acceptatie van de verzekering wordt de voorlopige dekking omgezet in een definitieve dekking.

Mijn motor is verkocht. Moet ik de verzekering opzeggen?

U kunt de motorverzekering opzeggen. Uw schadevrije jaren worden in Roydata geplaatst tot u een andere motorrijtuigverzekering afsluit, waarop ze dan geplaatst worden. Tenzij dit langer dan een jaar duurt. Dan vervallen de schadevrije jaren en moet u deze opnieuw op gaan bouwen in een volgende verzekering.

Heeft u meerdere motorrijtuigverzekeringen?
Wij zorgen ervoor dat het hoogste aantal schadevrije jaren op een nog lopende polis worden gezet, zodat ze bewaard blijven. U kunt de motorverzekering ook opschorten.

Wat is opschorten van een verzekering?

Dat betekent dat de verzekering blijft bestaan, ook als u geen motor heeft. Het voordeel is dat u de opgebouwde schadevrije jaren houdt.

Voorbeeld:
U verkoopt uw motor. Na twee jaar koopt u een nieuwe motor. In de tussentijd schort u de verzekering op. U betaalt tijdens de opschorting geen premie. U kunt de verzekering maximaal drie jaar lang opschorten. Koopt u een andere motor? Dan kunt u de motor gewoon weer op uw verzekering laten zetten. Uw schadevrije jaren gelden weer.

Let op: dit kan alleen bij een bestaande motorverzekering. Als een opgeschorte polis opgezegd wordt, vervallen de schadevrije jaren alsnog met terugwerkende kracht.

Wat als ik een tweede motor koop, terwijl de eerste negatieve schadevrije jaren heeft?

Als u een tweede motor koopt, wordt deze motor verzekerd met dezelfde korting als de eerste.