Veelgestelde vragen

Opstal

Wat is het verschil tussen een woonhuis- en een inboedelverzekering?

Een woonhuisverzekering (ook wel opstalverzekering genaamd) vergoedt schade aan/om uw huis door bijvoorbeeld brand of inbraak. Dat verschilt van een inboedelverzekering: die vergoedt schade aan spullen ín uw huis.

Wij adviseren deze twee woonverzekeringen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. De schade wordt dan in één keer afgehandeld, wat verwarring voorkomt.

Wat is het verschil tussen een Basis- en Allriskdekking?

Een woonhuisverzekering heeft in de regel een basisdekking. Daarmee bent u verzekerd voor schade aan uw huis door onder andere brand, storm, diefstal en vandalisme. U kunt de basisdekking aanvullen met een Allrisk-dekking. Daarmee bent u ook verzekerd voor schade door een gebeurtenis die buiten de basisdekking valt.

Verzekeraars hebben soms eigen benamingen voor de Basis- en Allriskdekking

Wat valt er onder een woonhuisverzekering?

Een woonhuisverzekering bestaat uit de volgende dekkingen, ongeacht de verzekeraar waarvoor u kiest:

  • Inbraakschade
  • Brandschade
  • Neerslag- en waterschade (voorwaarden verschillen per verzekeraar)

Welke schade valt niet onder een woonhuisverzekering?

Bij de woonhuisverzekeringen van veel verzekeraars vallen de volgende zaken buiten de dekking.

  • Aardbeving en - in de meeste gevallen - overstroming
  • Storm minder dan windkracht 7 (afhankelijk van uw polisvoorwaarden)
  • Opzettelijkheid of als in uw huis criminele activiteiten plaatsvinden
  • Slijtage, constructiefouten en achterstallig onderhoud
  • Schade door dieren

Wat is een herbouwwaardemeter en waar kan ik die vinden?

Met een herbouwwaardemeter berekent u de herbouwwaarde van uw woning. Een correct ingevulde waardemeter geeft recht op garantie tegen onderverzekering. Deze garantie geldt voor een periode van 5 jaar. U kunt de herbouwwaardemeter online invullen in uw Mijn Omgeving. Of hier downloaden.

Ik heb mijn huis verkocht, hoe moet ik de verzekering opzeggen/wijzigen?

U kunt de verzekering zelf opzeggen in uw Mijn Omgeving, of contact opnemen met de klantenservice: 088 810 81 00.

Wat is Keurmerk Veilig Wonen & BORG?

Wanneer u beschikt over een certificaat 'Keurmerk Veilig Wonen' of 'BORG', dan komt u in aanmerking voor premiekorting. Dit kunt u aangeven op uw inboedelverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van dit certificaat. Bij schade kan door de schadebehandelaar gevraagd worden naar een geldig certificaat.

Aon maakt gebruik van totaaldekking, wat houdt dit in?

Alles is verzekerd, behalve de uitsluitingen of beperkingen in de polisvoorwaarden. Hierbij kunt u denken aan geleidelijke weersinvloeden of gebrekkig onderhoud.

Moet de inboedelverzekering bij dezelfde verzekeraar lopen als de opstalverzekering?

Nee, maar het is wel handig. Het voorkomt dat, in het geval dat niet duidelijk is of iets onder de opstal- of inboedelverzekering valt, u van de ene naar de andere verzekeraar wordt doorverwezen of dat verzekeraars naar elkaar doorverwijzen.

Ben ik verplicht jaarlijks mijn schoorsteen te laten vegen?

Nee, u bent niet verplicht om uw schoorsteen jaarlijks te laten vegen. Bij schade kan de behandelaar wel vragen naar het onderhoud van de schoorsteen. Het overleggen van een jaarlijkse factuur van de schoorsteenveger kan hierbij handig zijn.

Als ik tijdelijk niet in mijn huis verblijf loopt mijn opstalverzekering dan nog door?

Ja, duurt het verblijf buitenshuis echter langer dan 60 dagen, dan verzoeken wij u contact met onze Klantenservice op te nemen: 088 810 81 00.

Verzekeringnemer is overleden, maar het huis is nog niet verkocht, wat betekent dat voor de verzekeringen?

Bij overlijden ontvangen wij graag van de nabestaande(n) een kopie van akte van overlijden. Deze kan gemaild worden via het contactformulier. Wij zullen de betreffende verzekering(en) beëindigen.

Mochten de nabestaanden een verzekering door willen laten lopen (bijvoorbeeld inboedel- en opstalverzekering), dan kan dat telefonisch doorgeven worden bij onze klantenservice op 088 810 81 00 of gemaild worden via het contactformulier.

Denken uw nabestaanden er ook aan om het e-mailadres en adresgegevens te veranderen voor verdere correspondentie.

Voor welk bedrag moet ik mijn huis verzekeren?

Wij adviseren u om de woning te verzekeren voor de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om uw huis, op dezelfde plaats, met dezelfde grootte en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen. De herbouwwaarde kunt u berekenen met behulp van de herbouwwaardemeter.

Zijn zonnepanelen meeverzekerd op een opstalverzekering?

Als de waardegarantie van toepassing is, zijn zonnepanelen automatisch meeverzekerd. Zonder waardegarantie moet het verzekerde bedrag worden opgehoogd met de aankoopwaarde van de zonnepanelen.