Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is roydata?

Dit is een landelijke database waarin onder andere uw schadevrije jaren worden geregistreerd.

Op welke manier kan ik de premie betalen en aanpassen?

U betaalt de verzekeringspremie vooruit, uiterlijk op de premievervaldatum. Deze datum vindt u op de acceptgiro of op de factuur. Bij automatische incasso stellen wij u op de hoogte van het bedrag dat wij iedere periode van uw rekening afschrijven.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina Uw verzekering betalen.

Wat gebeurt er als ik de premie niet op tijd betaal?

Uiteraard kan het wel eens gebeuren dat een factuur aan uw aandacht is ontsnapt of dat er onvoldoende saldo op uw rekening staat. Wij sturen u altijd een herinnering gevolgd door een aanmaning als u uw premie niet op tijd betaalt. Als betaling uitblijft, vervalt de dekking van uw verzekering.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina Uw verzekering betalen.

Wat kan ik doen als ik problemen heb met het betalen van de premie?

Zoiets kan gebeuren. Misschien bent u in een financieel moeilijke situatie beland en heeft u daardoor moeite de premie tijdig te betalen. Neem in dergelijke gevallen altijd contact met ons op. Wij denken dan graag met u mee.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina Uw verzekering betalen.

Hoe hoog is de assurantiebelasting?

Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de assurantiebelasting 21%.

Wat zijn administratiekosten?

Voor een goede administratie van uw particuliere verzekering maken wij kosten. Per polis per jaar betaalt u maximaal € 4,21 (inclusief assurantiebelasting). Deze administratiekosten rekenen we onder andere om:

 • uitgebreide betalingsmogelijkheden aan te kunnen bieden (o.a. bankkosten, automatische herinneringen),
 • (digitale) acceptgiro's te verwerken,
 • de door wet- en regelgeving voorgeschreven controles uit te voeren.

Wanneer betaalt u deze kosten?
Wij brengen deze elke keer dat u premie betaalt bij u in rekening. Bij een nieuwe polis beginnen we hiermee de 2e keer dat u premie betaalt. Als u de premie in termijnen betaalt, brengen wij u elke termijn een deel van deze kosten in rekening. Als u bijvoorbeeld iedere maand betaalt, betaalt u iedere keer 1/12e deel. De kosten vindt u terug op uw factuur.

Kan ik papieren polissen opvragen?

U ontvangt uw polissen altijd digitaal via uw e-mailadres.

U kunt zelf uw polis op papier uitprinten.

 1. Ga naar Mijn Omgeving en log in.
 2. Ga naar 'Verzekeringen' en kies de verzekering waarvan u de polis wil hebben.
 3. Klik op 'Acties' en kies voor 'Voorwaarden' of 'Laatste polisdocumenten'.
 4. Print de gegevens uit.

Betaal ik bij het afsluiten van mijn verzekering poliskosten?

Het opmaken, aanpassen en royeren van polissen voor motorrijtuigen brengt voor ons meer handelingen met zich mee dan een andere polis. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt om (een deel van) die kosten in rekening te brengen. U betaalt dan € 11,13 poliskosten (inclusief assurantiebelasting). Deze kosten gelden voor auto-, bromfiets-, brommobiel-, motor-, camper- en oldtimerverzekeringen.

Voor alle andere verzekeringen betaalt u geen poliskosten.

Waarom moet ik poliskosten betalen voor het afsluiten of wijzigen van mijn verzekering?

Het opmaken, aanpassen en royeren van polissen voor motorrijtuigen brengt voor ons meer handelingen met zich mee dan een andere polis. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt om (een deel van) die kosten in rekening te brengen. U betaalt dan € 11,13 poliskosten (inclusief assurantiebelasting). Deze kosten gelden voor auto-, bromfiets-, brommobiel-, motor-, camper- en oldtimerverzekeringen.

Wat is voorlopige dekking?

Een voorlopige dekking wordt gegeven bij het aanvragen van een verzekering. Deze dekking overbrugt de periode tussen de aanvraag en het opmaken van de polis. Hierna wordt de dekking definitief.

Wilt u weten of u een voorlopige dekking heeft? Neem dan contact op met de klantenservice.

Hoe weet ik hoeveel schadevrije jaren ik heb?

Op het polisblad van uw verzekering staan uw schadevrije jaren vermeld.

Hoe lang blijven schadevrije jaren geldig?

Schadevrije jaren zijn alleen geldig binnen een lopende verzekering. Beëindigt u de verzekering? Uw schadevrije jaren zijn nog drie jaar geldig. De schadevrije jaren zijn geplaatst in Roydata. Dat is een landelijke databank.

Kan ik mijn schadevrije jaren op meerdere voertuigen gebruiken?

Nee, dit kan niet. Schadevrije jaren gelden maar voor één voertuig. Heeft u een tweede voertuig? Veel verzekeraars bieden dan een tweede-voertuig korting aan.

Terugval in tredes

Veroorzaakt u een schade? En wilt u dat wij die voor u betalen? Dan verliest u opgebouwde schadevrije jaren. U komt in een lagere trede en betaalt meer premie. Meestal levert u 4 tot 5 tredes in. U krijgt dan de schadevrije jaren die bij de aangepaste korting horen.

Voorbeeld:
U heeft trede 20 (de hoogste trede). Bij uitbetaalde schade valt u terug naar trede 15. Het aantal schadevrije jaren dat bij die trede hoort is 7. Het kan gebeuren dat mensen met één schade terugvallen van bijvoorbeeld 40 schadevrije jaren naar 7 schadevrije jaren. De terugval vindt plaats op de vervaldatum van de polis. Het duurt maximaal één jaar voordat u te maken krijgt met de verhoogde premie.

Uitzondering is ruitschade. Deze schade heeft geen gevolg voor uw schadevrije jaren.

Wat zijn negatieve schadevrije jaren?

Bij een schadeclaim vervallen er een aantal schadevrije jaren. Als u weinig of helemaal geen schadevrije jaren heeft en krijgt een terugval door een claim, dan kunnen de schadevrije jaren negatief worden, bijvoorbeeld -2.

Negatieve schadevrije jaren hebben soms grote gevolgen. Uw premie gaat omhoog. Ook overstappen naar een andere verzekeraar kan lastig zijn. Veel verzekeraars accepteren geen nieuwe klanten met negatieve schadevrije jaren. Vaak bent (en blijft) u met negatieve schadevrije jaren gebonden aan uw verzekeraar. Vraag uzelf daarom altijd af of het wel zin heeft om een schade te claimen. Het komt geregeld voor dat het schadebedrag lager is dan de terugval in korting kost.

Kan ik schadevrije jaren overdragen aan iemand anders?

Dat kan in deze gevallen:

 • Particulier: Schadevrije jaren zijn alleen overdraagbaar tussen partners en van ouder op kind, als dat kind al als regelmatige bestuurder op de polis staat. Het maximum schadevrije jaren bij de overdracht naar uw kind is het aantal jaar dat de ontvanger zijn/haar rijbewijs heeft. Bij elke overdracht van schadevrije jaren moeten beide partijen een afstandsverklaring tekenen.
 • Lease: Schadevrije jaren zijn overdraagbaar van leasemaatschappij op particulier, als de bestuurder al als regelmatige bestuurder op de polis staat. Van de leasemaatschappij is een leaseverklaring nodig met het aantal schadevrije jaren. Deze schadevrije jaren staan niet in Roydata. Er staan op uw polis geen schadevrije jaren, maar u krijgt wel de bijbehorende korting.
 • Zakelijk: Onder bepaalde voorwaarden kunnen schadevrije jaren van een zakelijke verzekering ook op een particuliere verzekering gezet worden. Dit kunnen alleen schadevrije jaren van een eenmanszaak of VOF zijn. Bij een VOF moet de bestuurder al als regelmatige bestuurder op de polis staan. Een werkgeversverklaring wordt niet geaccepteerd, ook hierbij is er een afstandsverklaring nodig.
 • Buitenland: Als u verzekerd was in het buitenland, dan komen de schadevrije jaren niet voor in Roydata. In dat geval is de originele royementsverklaring van de verzekeraar nodig om de schadevrije jaren over te nemen.

Kan ik mijn schadevrije jaren splitsen, of delen met mijn partner?

Dat kan niet. Degene op wiens naam de autoverzekering staat, bouwt schadevrije jaren op. U kunt de schadevrije jaren niet delen met bijvoorbeeld uw partner. Ze zijn ook niet te splitsen in twee gedeelten.

Uitzondering: bij een echtscheiding kunnen opgebouwde schadevrije jaren gesplitst worden, zodat beide echtgenoten een aantal schadevrije jaren op hun naam krijgen.

Kan ik mijn schadevrije jaren verplaatsen?

U kunt uw schadevrije jaren verplaatsen. Dat betekent dat u de schadevrije jaren van de ene verzekering overzet naar de andere. Dit geldt voor drie verzekeringen:

 • Autoverzekering
 • Motorverzekering
 • Camperverzekering

Let op: Bij Aon kunt u ook schadevrije jaren opbouwen in een bromfietsverzekering. U mag vier schadevrije jaren van een bromfietsverzekering naar een autoverzekering verplaatsen. Extra opgebouwde jaren in de bromfietsverzekering verdwijnen.