Veelgestelde vragen

Overlijden

Mijn vader/moeder/broer/zus is overleden, hoe geef ik dat door?

Bij overlijden ontvangen wij graag van de nabestaande een kopie van de akte van overlijden. Deze kan gemaild worden via ons contactformulier. In overleg met de nabestaande kijken we welke polissen per direct beëindigd kunnen worden, welke verzekeringen er (tijdelijk) nog door moeten lopen en/of welke aanpassingen er nodig zijn.

Mocht u als nabestaande een verzekering door willen laten lopen (bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering), dan kan dat telefonisch doorgeven worden bij onze nabestaandedesk via 088 810 81 00 of ons contactformulier.

Mijn partner is overleden, wat betekent dat voor onze verzekeringen?

Bij overlijden ontvangen wij graag van de nabestaande(n) een kopie van de akte van overlijden. Deze kan gemaild worden naar nabestaandendesk@aon.nl. Wij zullen de betreffende verzekering(en) aanpassen en op uw naam zetten.

Mijn vader/moeder/broer/zus is overleden, wat gebeurt er met de verzekeringen?

Bij overlijden ontvangen wij graag van de nabestaande(n) een kopie van de akte van overlijden. Deze kan gemaild worden naar nabestaandendesk@aon.nl. In overleg met de nabestaande(n) kijken we welke polissen per direct beëindigd kunnen worden, welke verzekeringen er (tijdelijk) nog door moeten lopen en/of welke aanpassingen er nodig zijn.