Alles over uw inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Uw nieuwe inboedelverzekering

Onlangs heeft u van ons een brief ontvangen met daarin een advies voor uw nieuwe inboedelverzekering. Als u het advies volgt, start uw nieuwe verzekering op de datum die op uw polis staat. Is er iets veranderd in uw gezinssituatie? Wijzig dit dan eenvoudig zelf in Mijn Omgeving of neem contact op met onze adviseurs. Wij regelen het met veel plezier voor u.

Gemakkelijk vergelijken

Hier ziet u alle overeenkomsten en verschillen tussen de diverse inboedelverzekeringen. Naast overeenkomsten zijn er ook een aantal duidelijke verschillen tussen deze verzekeringen. Kies het onderdeel dat u wilt vergelijken. Zo kunt u gemakkelijk vergelijken.

Kies hier het onderdeel dat u wilt vergelijken.

1. Eigen risico
2. Audioapparatuur
3. Geleende spullen
4. Vallen en stoten
5. Spullen buiten uw huis
6. Tuin

  7. Sieraden en kostbaarheden
  8. Beroeps- en bedrijfsgoederen
  9. Huurdersbelang
10. Verzekerd bedrag
11. Bijzonderheden per verzekeraar

Tip: u ziet de belangrijkste kenmerken ook terug in de volgende overzichten:


1. Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de schadevergoeding dat u zelf betaalt. Hoe hoog dit eigen risico is, verschilt per verzekeraar. U kunt kiezen voor een lager of hoger eigen risico.

Allianz Standaard € 0. U kunt het eigen risico verhogen naar € 100, € 250 of € 500. U betaalt dan minder premie.
a.s.r. Standaard € 0. U kunt het eigen risico verhogen naar € 100 of € 500. U betaalt dan minder premie. Als er hagelschade is, hoeft u geen eigen risico te betalen.
Nationale-Nederlanden Standaard € 0. U kunt het eigen risico verhogen naar € 50, € 100, € 150, € 200 of € 250. U betaalt dan minder premie.
Reaal RGGP 2018 - Heeft u gekozen voor de basisdekking? Dan heeft u standaard een eigen risico van € 0. U kunt het eigen risico verhogen naar € 150, € 200 of € 250. U betaalt dan minder premie.
- Heeft u gekozen voor de allriskdekking dan is uw eigen risico € 150. U kunt het eigen risico verhogen naar € 250 of € 500. U betaalt dan minder premie.

Terug naar boven


2. Audioapparatuur

Onder audioapparatuur vallen bijvoorbeeld tv's en speakers. Deze spullen zijn vaak voor een bepaald maximaal bedrag verzekerd. De hoogte hiervan verschilt per verzekeraar.

Allianz Standaard tot maximaal € 15.000 verzekerd. (U kunt dit bedrag verhogen. U betaalt dan wel meer premie.)
a.s.r. Audio-, video-, beeld-, foto-, film- en computerapparatuur zijn standaard tot € 15.000 verzekerd. Dit geldt ook voor surf- en zeiluitrusting en medische apparatuur. Let op: mobiele elektronica (telefoons, tablets enzovoort) zijn niet standaard meeverzekerd. Hiervoor heeft u een aanvullende dekking nodig.
Nationale-Nederlanden Standaard tot maximaal € 12.000 verzekerd. (U kunt dit bedrag verhogen. U betaalt dan wel meer premie.).
Reaal RGGP 2018 Standaard tot maximaal € 10.000 verzekerd. (U kunt dit bedrag verhogen. U betaalt dan wel meer premie.)

Terug naar boven

Audiovisueel

3. Geleende spullen

Meestal zijn geleende spullen niet verzekerd. Een inboedelverzekering geldt immers voor uw spullen in uw eigen woning. Maar bij sommige verzekeraars zijn geleende spullen wel gedekt.

Allianz Niet meeverzekerd.
a.s.r. Geleende spullen zijn tot maximaal € 7.500 verzekerd. Voor medische apparatuur geldt deze beperking niet.
Nationale-Nederlanden Niet meeverzekerd.
Reaal RGGP 2018 Maximaal tot € 1.250 verzekerd.

Terug naar boven


4. Vallen en stoten

Uw inboedel kan beschadigd raken als het valt. Of als u ermee ergens tegenaanstoot. Denk bijvoorbeeld aan een kast die omvalt. Of aan uw mobieltje waarmee u tegen de hoek van een tafel stoot. Deze val- en stootschade is niet altijd standaard verzekerd. Bij een aantal verzekeraars kunt u deze schade wel meeverzekeren. Let op: mobiele apparatuur als telefoons en tablets zijn meestal niet gedekt als ze vallen. Hiervoor heeft u vaak een speciale dekking voor mobiele apparatuur nodig.

Allianz Alleen als u Premium verzekerd bent.
a.s.r. Alleen als u Allrisk verzekerd bent.
Nationale-Nederlanden Alleen als u All-in verzekerd bent.
Reaal RGGP 2018 Val- en stootschade is niet standaard meeverzekerd in de basisdekking. Wel in de allriskdekking.

Terug naar boven


5. Spullen buiten uw huis

De inboedelverzekering is voor spullen in uw woning. Daarbuiten zijn uw spullen niet verzekerd. Bij een aantal verzekeraars kunt u een aanvullende dekking afsluiten, waardoor uw spullen (met name kostbaarheden) buiten de woning wel verzekerd zijn.

Allianz Er is geen aparte buitenshuis-dekking. Sommige spullen zijn wel buiten de woning verzekerd, zoals tuinmeubels.
a.s.r. Met een aanvullende dekking kunt u uw kostbaarheden (sieraden, handtas etc.) buitenshuis verzekeren. Let op: voor mobiele elektronica is een aparte dekking nodig.
Nationale-Nederlanden Als u de All-in dekking heeft, kunt u een aanvullende dekking afsluiten. Hierdoor zijn uw kostbaarheden (mobieltje, sieraden, handtas etc.) ook buitenshuis verzekerd.
Reaal RGGP 2018 Bij een inboedel allriskdekking kunt u de in de polisvoorwaarden genoemde bezittingen verzekeren. Denk hierbij aan computer- en audiovisuele apparatuur, (zonne)brillen, contactlenzen, film- en fotoapparatuur, gehoorapparaten, kinderwagens, kleding, muziekinstrumenten, rollators, sieraden en sportspullen (ook sporthorloges).

Terug naar boven


6. Tuin

Zijn de tuin, de beplanting of de bestrating beschadigd na een gebeurtenis waarvoor u verzekerd bent? Hoe dit gedekt is, hangt af van de verzekeraar.

Allianz Tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag verzekerd.
a.s.r. Tot maximaal € 25.000 verzekerd. Diefstal van tuingereedschap uit de tuin is verzekerd.
Nationale-Nederlanden Per gebeurtenis ontvangt u maximaal de verzekerde som. Dit bedrag komt boven op uw eventuele schade-uitkering.
Reaal RGGP 2018 Tot maximaal € 15.000 verzekerd.

Terug naar boven


7. Lijfsieraden en kostbaarheden

Lijfsieraden en kostbaarheden in de woning kunt u voor een maximaal bedrag verzekeren. Wat precies onder kostbaarheden valt, verschilt per verzekeraar. Hoe hoog het maximale bedrag is, is ook bij iedere verzekeraar anders.

Allianz Lijfsieraden zijn standaard voor maximaal € 5.000 verzekerd. Kunst, antiek en verzamelingen voor maximaal € 15.000. Beide bedragen kunt u verhogen.
a.s.r. Lijfsieraden zijn standaard voor maximaal € 6.000 verzekerd. Kunst, antiek en verzamelingen voor maximaal € 15.000. Beide bedragen kunt u verhogen.
Nationale-Nederlanden Sieraden zijn standaard voor maximaal € 6.000 verzekerd. Hebben uw sieraden een hogere waarde en wilt u die verzekeren? Dan kunt u een hoger bedrag verzekeren. Als u een hoger bedrag heeft verzekerd, dan geldt het afgesproken hogere bedrag als maximum. Stel dat de sierraden gestolen worden. Als de uiteindelijk schade groter is dan het verzekerde bedrag, verhogen wij de vergoeding met maximaal 25%. Bijzondere bezittingen zijn voor maximaal € 15.000 verzekerd. Dit bedrag kunt u niet verhogen.
Reaal RGGP 2018 Lijfsieraden zijn standaard tot maximaal € 2.500 verzekerd. Muziekinstrumenten tot maximaal € 15.000. Kunst, antiek en schilderen tot maximaal € 15.000. Camera-apparatuur tot maximaal € 10.000. Deze bedragen kunt u verhogen. U betaalt dan wel meer premie.

Terug naar boven

Sieraden

8. Beroeps- en bedrijfsgoederen

Neemt u wel eens een laptop, telefoon of iets anders mee van werk? Of bewaart u als zzp'er bedrijfsgoederen in uw woning? De dekking hiervoor verschilt per verzekeraar.

Allianz Gebruikt u voor uw werk gereedschappen of werk, maar heeft u ze privé gekocht? Dan vergoeden we maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
a.s.r. U kunt de dekking uitbreiden met de keuzedekking "Beroepsuitrusting". U bent dan tot maximaal € 15.000 verzekerd. Wilt u medische apparatuur verzekeren? Dat kan met de dekking "Bijzondere bezittingen". Ook hier geldt een maximum van € 15.000.
Nationale-Nederlanden Uw zakelijke inventaris voor uw eigen bedrijf is per jaar tot maximaal € 2.000 verzekerd.
Reaal RGGP 2018 U kunt uw beroeps- en bedrijfsgoederen optioneel verzekeren voor een maximum van € 5.000 inclusief BTW.

Terug naar boven


9. Huurdersbelang

Onder het huurdersbelang vallen alle veranderingen aan de woning die u als huurder zelf heeft betaald, of van de vorige huurder heeft overgenomen. Denk hierbij aan een parketvloer, keuken of badkamer. Maar ook schilderwerk of behang.

Bij koopwoningen vallen deze zaken onder de woonhuisverzekering. Maar dat geldt niet voor huurwoningen. Die moet u meeverzekeren op de inboedel.

Allianz Het huurdersbelang is voor maximaal 10% van de verzekerde som verzekerd.
a.s.r. Het huurdersbelang is voor maximaal € 6.000 verzekerd (dit kunt u verhogen).
Nationale-Nederlanden Huurdersbelang is meeverzekerd.
Reaal RGGP 2018 Huurdersbelang is meeverzekerd.

Terug naar boven


10. Verzekerd bedrag

U kunt meestal zelf kiezen voor welk bedrag uw inboedel verzekerd is.

Allianz U bent nooit onderverzekerd.
a.s.r. a.s.r. werkt niet met een verzekerd bedrag. Uw hele inboedel is verzekerd. Hierdoor kunt u ook niet onderverzekerd raken.
Nationale-Nederlanden U kunt kiezen. Of u kiest ervoor dat u nooit onderverzekerd bent. Of u kiest voor een bedrag voor welk uw inboedel verzekerd is.
Reaal RGGP 2018 U bent nooit onderverzekerd.

Terug naar boven


11. Bijzonderheden per verzekeraar

Bij a.s.r. geldt er nog een bijzonderheid bij de inboedelverzekering.

a.s.r. a.s.r. biedt geen standaard dekking voor mobiele apparatuur. Wilt u deze apparatuur verzekeren, kies dan voor de dekking "Mobiele elektronica". Uw apparatuur is dan niet alleen binnenshuis verzekerd, maar ook buiten uw woning.

Terug naar boven


Meest gestelde vragen


Meer weten of contact opnemen?

Heeft u vragen of wilt u uw mogelijkheden met ons bespreken? Bel of mail ons dan gerust!

T 088 810 81 00 (op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
T Bel mij terug (op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
E klantenservice.meeus@aon.nl
Of stel uw vraag op WhatsApp 06 12 55 44 45 (op werkdagen tussen 9.00 en 18.00)

Terug naar boven


Polisvoorwaarden, clausules en verzekeringskaartenAllianz


a.s.r.


Nationale-Nederlanden


Reaal


Terug naar boven