Welke woonhuisverzekering past het beste bij u?

Opstalverzekering

Uw nieuwe woonhuisverzekering

Onlangs heeft u van ons een brief ontvangen met daarin een advies voor uw nieuwe woonhuisverzekering. Als u het advies volgt, start uw nieuwe verzekering op de datum die op uw polis staat. Is er iets veranderd in uw gezinssituatie? Wijzig dit dan eenvoudig zelf in Mijn Omgeving of neem contact op met onze adviseurs. Wij regelen het met veel plezier voor u.

Gemakkelijk vergelijken

Hier ziet u alle overeenkomsten en verschillen tussen de diverse woonhuisverzekeringen. Naast overeenkomsten zijn er ook een aantal duidelijke verschillen tussen deze verzekeringen. Kies het onderdeel dat u wilt vergelijken. Zo kunt u gemakkelijk vergelijken.

Kies hier het onderdeel dat u wilt vergelijken.

1. Eigen risico
2. Waterschade
3. Garage, schuur en bijgebouwen
4. Tuin
5. Glas

6. Verbouwing
7. Vandalisme
8. Verzekerd bedrag
9. Opzegtermijn

Tip: u ziet de belangrijkste kenmerken ook terug in het volgende overzicht:


1. Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de schadevergoeding dat u zelf betaalt. Hoe hoog dit eigen risico is, verschilt per verzekeraar. U kunt kiezen voor een lager of hoger eigen risico.

Allianz - Standaard € 100.
- Het eigen risico kunt u verlagen tot € 0. U betaalt dan extra premie. U kunt het eigen risico ook verhogen naar € 250 of € 500. U betaalt dan minder premie.
- Voor stormschade geldt een standaard eigen risico van € 250.
a.s.r. - Standaard € 100.
- Het eigen risico kunt u verlagen tot € 0. U betaalt dan extra premie. U kunt het eigen risico verhogen naar € 500. U betaalt dan minder premie.
- Voor stormschade geldt een standaard eigen risico van € 375. Dit kunt u afkopen tot € 0 door meer premie te betalen.
Nationale-Nederlanden - Standaard € 100.
- Het eigen risico kunt u verlagen tot € 50 of € 0. U betaalt dan extra premie. U kunt het eigen risico ook verhogen naar € 150, € 200 of € 250. U betaalt dan minder premie.
- Bij all-in dekking kunt u niet kiezen voor € 0 eigen risico.
- Voor extreme weersinvloeden geldt een standaard eigen risico van € 250.
Reaal RGGP2018 - Heeft u gekozen voor de basisdekking? Dan heeft u geen eigen risico. U kunt het eigen risico wel verhogen naar € 150, € 250 of € 500. U betaalt dan minder premie. Heeft u gekozen voor de allriskdekking, dan is uw eigen risico € 150. U kunt dit verhogen naar € 250 of € 500. U betaalt dan minder premie.
- Voor stormschade geldt een extra eigen risico van € 250.
- Voor glasschade is hetzelfde eigen risico van toepassing als die u heeft gekozen voor de basis- of allriskdekking.

Terug naar boven


2. Waterschade

U bent verzekerd voor schade door regen, hagel, sneeuw of smeltwater. In de polisvoorwaarden staat in welke situaties u dekking heeft.

Allianz Verzekerd zijn de kosten die gemaakt worden om de leidingen te herstellen en de installatie en toestellen te repareren of te vervangen. Heeft u als gevolg van een defecte leiding , installatie of toestel ook schade aan het pand? Dan betalen we ook de kosten om het lek op te sporen. Moeten hiervoor muren, vloeren of andere delen worden opengebroken? Dan betalen we de kosten en de reparatiekosten daarvan ook.
a.s.r. Verzekerd zijn de kosten die gemaakt worden om de leidingen te herstellen en de installatie en toestellen te repareren of te vervangen. Heeft u als gevolg van een defecte leiding, installatie of toestel ook schade aan het pand? Dan betalen we ook de kosten om het lek op te sporen. Moeten hiervoor muren, vloeren of andere delen worden opengebroken? Dan betalen we de kosten en de reparatiekosten daarvan ook.
Nationale-Nederlanden Verzekerd zijn de kosten die gemaakt worden om de leidingen te herstellen en de installatie en toestellen te repareren of te vervangen. Heeft u als gevolg van een defecte leiding, installatie of toestel ook schade aan het pand? Dan betalen we ook de kosten om het lek op te sporen. Moeten hiervoor muren, vloeren of andere delen worden opengebroken? Dan betalen we de kosten en de reparatiekosten daarvan ook.
Reaal RGGP2018 Verzekerd zijn de kosten die gemaakt worden om de leidingen te herstellen en de installatie en toestellen te repareren of te vervangen. De kosten voor het hak- en breekwerk zijn ook verzekerd. Heeft u door het water schade aan het woonhuis? Dan betalen we ook de kosten om het tegelwerk of vloer- of wandafwerking te herstellen.

Terug naar boven

Waterschade

3. Garage, schuur en bijgebouwen

Hoe schade aan uw garage, schuur en bijgebouwen verzekerd is, verschilt per verzekeraar.

Allianz Garages, schuren en bijgebouwen die op hetzelfde terrein staan waarop de woning staat zijn meeverzekerd.
a.s.r. Standaard is 25m2 meeverzekerd. Is uw garage, schuur of bijgebouw groter? Dan kunt u de additionele dekking bijgebouwen afsluiten.
Nationale-Nederlanden Een garagebox in Nederland op een ander adres dan uw huisadres is standaard meeverzekerd voor maximaal € 50.000 per gebeurtenis als deze box voldoet aan 3 voorwaarden.
- De buitenmuren moeten van steen of beton zijn.
- De dakbedekking moet hard zijn.
- De vloeroppervlak mag maximaal 30m2 groot zijn.
Reaal RGGP2018 Standaard is een bijgebouw tot 25m2 op hetzelfde terrein meeverzekerd. Is uw garage, schuur of bijgebouw groter? U kunt extra oppervlakte bijverzekeren. Hiervoor betaalt u een toeslag van 20% op de basispremie. Voor een bijgebouw op een ander adres kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.

Terug naar boven


4. Tuin

Is uw tuin beschadigd door brand of een andere gebeurtenis die door uw verzekering gedekt is? Hoe het herstel gedekt is, verschilt per verzekeraar.

Allianz Maximaal € 35.000.
a.s.r. Maximaal € 25.000. Schade door het weer, diefstal of vandalisme is niet verzekerd.
Nationale-Nederlanden Schade aan uw tuin of de planten in uw tuin is verzekerd, behalve als de schade ontstaat door neerslag, wind, (poging tot) diefstal, vandalisme of hevige lokale regenval.
Reaal RGGP2018 Schade aan een schutting, terreinafscheiding, tuinhuisje en vast zwembad/jacuzzi zijn verzekerd. Is uw tuin of de beplanting beschadigd? Dan betalen wij de kosten van herstel als de schade is veroorzaakt door een aanrijding, aanvaring, blikseminslag (ook schade door inductie door blikseminslag is verzekerd), brand(blussen), luchtverkeer en ontploffing. Wij vergoeden deze kosten tot maximaal € 10.000.

Terug naar boven


5. Glas

Hoe schade aan de ruiten in uw woning gedekt is, verschilt per verzekeraar.

Allianz Bij de Woonhuis Comfort-dekking kunt u schade aan ruiten optioneel meeverzekeren met de glasdekking.
Bij de Woonhuis Premium-dekking heeft u standaard glasdekking, maar niet als er water of stof tussen de glasplaten van isolerend glas zit.
a.s.r. Schade aan ruiten kunt u meeverzekeren. U heeft alleen dekking als het glas gebroken is. Als er bijzonder glas gebroken is, krijgt u dat tot maximaal € 500 vergoed.
Nationale-Nederlanden Bij de opstal basis maatwerkdekking kunt u schade aan ruiten optioneel meeverzekeren met de glasdekking.
Bij de opstal woonhuis all-in maatwerkdekking is glas standaard meeverzekerd.
Reaal RGGP2018 Schade aan ruiten kunt u meeverzekeren.

Terug naar boven


6. Verbouwing

Heeft u schade aan uw pand als gevolg van een verbouwing? Hoe deze schade verzekerd is, verschilt per verzekeraar. Dat geldt ook als uw huis beschadigd raakt terwijl die leeg staat. Komt uw woning leeg te staan? Geef dit dan direct aan ons door.

Allianz Verzekerd is schade door brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en meteorieten. Diefstal is alleen onder bepaalde voorwaarden verzekerd.
a.s.r. Verzekerd is schade door brand, ontploffing, storm, bliksem, hagel en sneeuwdruk en luchtvaartuigen. Diefstal is alleen verzekerd als alles is afgesloten, ofwel als alles wind- en waterdicht is.
Nationale-Nederlanden Schade die ontstaat tijdens een verbouwing is meeverzekerd.
Reaal RGGP2018 Wordt uw woning verbouwd en heeft uw woning, of een gedeelte daarvan, nog geen ramen, definitief dak of sloten? Dan betalen wij alleen voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag of luchtverkeer. Deze uitsluiting geldt niet als de schade geen verband heeft met het aan- of verbouwen van uw woning.

Terug naar boven

Verbouwing

7. Vandalisme

Er is sprake van vandalisme wanneer iemand uw woning met opzet beschadigt. Hoe de schade door vandalisme gedekt is, verschilt per verzekeraar.

Allianz Schade aan uw woning door vandalisme is verzekerd.
a.s.r. Is de woning bewoond? Dan is schade door vandalisme verzekerd. Is de woning langer dan 2 aaneengesloten maanden onbewoond? Dan is schade door vandalisme alleen verzekerd als de schade is ontstaan tijdens een inbraak.
Nationale-Nederlanden Is de woning bewoond? Dan is vandalisme gedekt. Vandalisme in de tuin is niet meeverzekerd.
Is de woning langer dan twee maanden onbewoond? Dan is schade door vandalisme niet verzekerd.
Reaal RGGP2018 Schade aan uw woning door vandalisme is verzekerd, maar alleen als er aan de buitenkant van de woning te zien is dat er ingebroken is. Ook mag uw woning niet langer dan 12 maanden leeg staan en mogen er geen illegale activiteiten plaats vinden.

Terug naar boven


8. Verzekerd bedrag

U heeft bij de meeste verzekeraars een garantie tegen onderverzekering. Om de waarde van uw woning te betalen, gebruiken ze de waardemeter. Of deze garantie er standaard is of dat u deze kunt meeverzekeren, verschilt per verzekeraar.

Allianz U heeft garantie tegen onderverzekering als de herbouwwaarde van uw woning minder dan € 600.000 is.
a.s.r. U heeft garantie tegen onderverzekering.
Nationale-Nederlanden U kunt de optionele dekking "Garantie tegen onderverzekering" kiezen.
Reaal RGGP2018 U heeft garantie tegen onderverzekering als de herbouwwaarde van uw woning minder dan € 1.500.000 is. (De garantie tegen onderverzekering geldt niet voor de losse garageverzekering.)

Terug naar boven


9. Opzegtermijn

U kunt de verzekeringen van Allianz, a.s.r., Nationale-Nederlanden en Reaal RGGP2018 iedere dag opzeggen.

Terug naar boven


Meest gestelde vragen


Meer weten of contact opnemen?

Heeft u vragen of wilt u uw mogelijkheden met ons bespreken? Bel of mail ons dan gerust!

T 088 810 81 00 (op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
T Bel mij terug (op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
E klantenservice.meeus@aon.nl
Of stel uw vraag op WhatsApp 06 12 55 44 45 (op werkdagen tussen 9.00 en 18.00)

Terug naar boven


Polisvoorwaarden en verschillenlijstAllianz


a.s.r.


Nationale-Nederlanden


Reaal


Terug naar boven