Medische (ziekte)kosten en dekking in het buitenland

BASISDEKKING (Doorlopende Reisverzekering)

Werelddekking
Werelddekking is standaard verzekerd, ongeacht het pakket (Budget, Comfort of Premium).

S.O.S. hulpverlening
S.O.S. hulpverlening is standaard verzekerd, ongeacht het pakket (Budget, Comfort of Premium):

Hulp bij ziekte, ongeval overlijden Kostprijs
Extra reis- en verblijfskosten bij ziekte, ongeval, overlijden Kostprijs reiskosten
Verblijfskosten max. €75,- per persoon per dag
Extra reiskosten bij overlijden / levensgevaar familie Kostprijs
Repatriëring (vervoer terug naar Nederland) Kostprijs
Telecommunicatiekosten €100,- per gebeurtenis


BUDGET – COMFORT – PREMIUM DEKKING

Bagage
De vergoeding voor bagage is afhankelijk van het pakket dat u kiest:

Budget

Comfort

Premium

Max. totaal verzekerd bedrag

€1.000,-

€3.500,-

€5.000,-

Max. digitale / elektrische apparatuur

€500,-

€1.750,-

€3.500,-

Max. overige bagage

€350,-

€500,-

€1.000,-

Eigen risico bagage

€50,-

€50,-

€0,-


Medische kosten
De vergoeding voor medische kosten is afhankelijk van het pakket dat u kiest:


Budget

Comfort

Premium

Dokters- en ziekenhuiskosten buitenland

Kostprijs

Kostprijs

Kostprijs

Dokters- en ziekenhuiskosten Nederland

€500,-

€500,-

€500,-

Tandheelkundige kosten

€250,-

€500,-

€750,-

Vergoeding huur medische hulpmiddelen

€150,-

€250,-

€350,-


Terug naar Doorlopende reisverzekering