ARAG Rechtsbijstandverzekering

ARAG rechtsbijstand

ARAG Rechtsbijstandverzekering

 • Klanten beoordelen ARAG met een 8.1
 • Direct contact met een jurist
 • Helpt 5000 mensen per maand met hun conflict
 • Keurmerk Klantgericht Verzekeren

ARAG Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering van ARAG bestaat uit zes modules. Module Verkeer (A) is de basis van deze verzekering. De andere modules zijn uitbreidingen. 

De voordelen van de ARAG Rechtsbijstandverzekering:

 • U kiest de modules die bij u passen
 • U kiest zelf de hoogte van de verzekerde bedragen
 • Geen wachttijd (bestaande of te verwachten geschillen zijn wel uitgesloten)
 • Korting voor alleenstaanden
 • Persoonlijke en deskundige juridische hulp
 • Gratis telefonische adviesservice

Modules stapelen

U kunt de modules van de rechtsbijstandsverzekering van ARAG niet zelf samenstellen, maar wel stapelen. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen voor module A kiezen, maar ook voor A én B, voor A, B én C, enzovoorts. Modules E en F kunnen vanaf de eerste twee modules ook worden bijgesloten. Denk er wel aan: als u module F wil nemen, dan moet u module E ook nemen. 

Module A: Verkeer

Hiermee zijn u en uw gezin verzekerd van rechtshulp bij juridische conflicten die zijn ontstaan in het verkeer. In de auto, maar ook op de fiets en bromfiets, in de trein en het vliegtuig, te paard en te voet. In Nederland en de rest van de wereld.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • Letselschade
 • Schade aan uw vervoermiddel door een ander veroorzaakt
 • Strafzaken in het verkeer

Module B: Consument en Wonen

Met deze module bent u binnen de Europese Unie verzekerd van rechtshulp bij de meest voorkomende conflicten waarmee u te maken kunt krijgen als consument of met uw woning.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • Verhalen van schade
 • conflicten over consumentenovereenkomsten (bijvoorbeeld met een nutsbedrijf of (web)winkel)
 • Koop en verkoop (optioneel), huur, onderhoud en verbouwing van uw woning
 • Burenrecht, erfrecht, personenrecht en familierecht
 • Letsel bij medische fouten
 • Strafrechtelijke vervolging wegens dood of letsel door schuld
 • Onrechtmatig handelen
 • Geschillen als onbetaald bestuurder van een vereniging of stichting

Module C: Inkomen

De module Inkomen biedt (rechts)zekerheid bij conflicten die uw inkomen raken. Bijvoorbeeld gedwongen ontslag of een geschil over uw pensioen of uitkering.

Heeft u geen werkgever of bent u gepensioneerd? Sluit deze module dan af zonder arbeidsrecht. U betaalt dan minder premie, maar kunt wel een beroep doen op de verzekering bij geschillen over uw pensioen of sociale uitkeringen.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Sociale verzekeringsuitkering
 • Pensioenaanspraken en –uitkeringen
 • Geschillen over uw aanstelling als ambtenaar
 • Verwijt van uw werkgever dat u uw werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd

Module D: Fiscaal en Vermogen

Deze module dekt de belangrijkste risico’s bij effectentransacties, het kopen van een tweede huis of geschillen met de Belastingdienst. 

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • Effectentransacties
 • Tweede woning (voor eigen gebruik): overeenkomsten, burenrecht en onteigening
 • Een opgelegde belastingaanslag

Module E: Eigendom van Onroerend Goed

Heeft u een woning die u niet zelf bewoont? Dan is het mogelijk om uw rechtsbijstandverzekering uit te breiden voor dit pand. Deze module kunt meeverzekeren als u ook de module Consument & Wonen heeft verzekerd.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • het instellen van een vordering op de wettelijk aansprakelijke derde
 • geschillen met degenen die u heeft ingeschakeld voor onderhoud van de onroerende zaak;
 • conflicten met één van de buren over burenrechtelijke bepalingen, dat wil zeggen de regels van de artikelen 5:37 tot en met 5:59 BW;
 • geschillen over verzekeringen met betrekking tot de onroerend zaak;
 • geschillen over een bouwvergunning met betrekking tot de verzekerde onroerende zaak.

U bent niet verzekerd voor problemen over het kopen, verkopen, huren en verhuren van de onroerende zaak. Daaronder valt ook het invorderen van huurpenningen en dergelijke.

Module F: Verhuur van Onroerend Goed

Deze module kunt u alleen sluiten als u ook module E: Eigendom Onroerend Goed heeft meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • geschillen met de huurder als er een concreet juridisch geschil bestaat
 • andere problemen met de overheid over vergunningen of ontheffingen, naast die problemen die in Module E zijn verzekerd.

U bent niet verzekerd voor geschillen met de huurder over betalingen van de huur of weigering van betaling van de huur door onvoldoende financiële middelen. Ook bent u niet verzekerd voor geschillen met personen die onbevoegd uw pand bewonen, zoals krakers of onderhuurders.