DAS Rechtsbijstandverzekering

DAS rechtsbijstand

DAS Rechtsbijstandverzekering
 • Beste uit test Consumentenbond
 • 1 miljoen mensen gingen u voor
 • Onbeperkt telefonisch advies
 • Kies zelf uw dekking

Rechtsbijstandverzekering

DAS rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering van DAS bestaat uit vier modules die u zelf kunt stapelen: Verkeer en Vakantie, Consument en Wonen, Inkomen en Fiscaal en Vermogen. Stel met deze modules zelf een verzekering samen, die past bij uw situatie en wensen. 

De voordelen van de DAS Rechtsbijstandverzekering:

 • Geen eigen risico
 • Ruime dekkingsgebieden
 • Geen wachttijd (bestaande of te verwachten geschillen zijn wel uitgesloten)
 • Korting voor alleenstaanden
 • Geschillen rondom kinderalimentatie en echtscheidingsmediation mee te verzekeren
 • Persoonlijke en deskundige juridische hulp
 • Gratis telefonische adviesservice

Module Eigendom van Onroerend Goed

Kiest u voor de module Consument en Wonen? Dan kunt u daarbij aanvullend ook de module Eigendom van Onroerend Goed meeverzekeren.

Module A: Verkeer en Vakantie

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in het verkeer. Met de module Verkeer en Vakantie bent u verzekerd van rechtshulp bij juridische conflicten die zijn ontstaan in het verkeer. Of u nu in de auto, trein of vliegtuig zit, op de (brom)fiets rijdt of zelfs te paard of te voet bent. In Nederland en de rest van de wereld.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • schade en letsel in het verkeer
 • onderhoud en reparatie van een motorvoertuig
 • sleep- of vervoersovereenkomst over een vakantie die u hebt geboekt

Module B: Consument en Wonen

Als consument of huiseigenaar kunt u te maken krijgen met veel conflicten. Denk aan geschillen over pensioen, letsel bij medische fouten of de verbouwing aan uw huis. Met de module Consument en Wonen bent u verzekerd van rechtshulp bij de meest voorkomende conflicten.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • Geschillen over pensioen
 • Geschillen over sociale zekerheid
 • Verhalen van schade
 • Conflicten over consumentenovereenkomsten (bijvoorbeeld met een nutsbedrijf of (web)winkel)
 • Koop en verkoop (optioneel), huur, onderhoud en verbouwing van uw woning
 • Burenrecht, erfrecht, personenrecht en familierecht
 • Letsel bij medische fouten
 • Strafrechtelijke vervolging wegens dood of letsel door schuld
 • Geschillen als onbetaald bestuurder van een vereniging of stichting
 • Kinderalimentatie
 • Tijdelijke verhuur van de eigen woning in Nederland

Module C: Inkomen

Een gedwongen ontslag of een ander conflict met uw werkgever kan u ineens overkomen. De module Inkomen biedt (rechts)zekerheid bij conflicten die uw inkomen raken.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Geschillen over uw aanstelling als ambtenaar
 • Een tuchtzaak omdat u wordt verweten dat u uw werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd

Module D: Fiscaal en Vermogen

Fiscale problemen of vermogensconflicten komen regelmatig voor. De module Fiscaal en Vermogen dekt de belangrijkste risico’s bij effectentransacties, het kopen van een tweede huis of geschillen met de Belastingdienst.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • Effectentransacties en vermogensbeheer
 • Tweede woning (voor eigen gebruik): overeenkomsten, burenrecht en onteigening
 • Conflicten met de Belastingdienst na afwijzing van uw bezwaar over een opgelegde aanslag
 • Scheidingsmediation
 • Advies rond levensbeëindiging

Module E: Eigendom van Onroerend Goed

Heeft u een woning die u niet zelf bewoont? Dan is het mogelijk om uw rechtsbijstandverzekering uit te breiden voor dit pand. Deze module kunt meeverzekeren als u ook de Module B: Consument en Wonen heeft verzekerd.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij:
 • instellen van een vordering op de wettelijk aansprakelijke derde;
 • geschillen met degenen die u heeft ingeschakeld voor onderhoud;
 • conflicten met één van de buren over burenrechtelijke bepalingen;
 • geschillen over verzekeringen en bouwvergunningen.

U bent niet verzekerd voor problemen over het kopen, verkopen, huren en verhuren van de onroerende zaak. Daaronder valt ook het invorderen van onder andere huurpenningen.