Wat is pensioen?

Pensioen is je inkomen vanaf het moment dat je stopt met werken. Het is belangrijk om naar je pensioen te kijken. Je weet dan of kunt blijven doen wat je nu ook doet.


Het Nederlandse pensioenhuis

In Nederland kennen we het zogenaamde "pensioenhuis". Pensioen kan voorzien in een uitkering bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. En dat pensioen kan uit verschillende lagen (pijlers) bestaan: uitkering van de overheid (1e pijler), pensioen van de werkgever (2e pijler) en wat jezelf regelt (3e pijler).

Pensioen in Nederland


Bijvoorbeeld bij ouderdom: je krijgt vanaf de AOW-datum een AOW-uitkering. Daarbovenop krijg je pensioen van je werkgever(s). Je kunt kijken of dit tezamen genoeg is. Door zelf te sparen, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente, bouwt je een aanvulling op voor later.


Pensioenopbouw bij uw werkgever

Er zijn verschillende soorten werknemerspensioenen. De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het meest voor.


Uitkeringsovereenkomst (of uitkeringsregeling)

Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij een vastgestelde pensioenuitkering het uitgangspunt van het pensioen. De werkgever betaalt jaarlijks een premie aan de pensioenuitvoerder die de pensioenregeling uitvoert. Uitkeringsovereenkomsten kun je verdelen in:

  • Middelloonregeling
    Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris gedurende deze periode. Vaak wordt het opgebouwde pensioen verhoogt (geïndexeerd).

  • Eindloonregeling
    Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent en het salaris dat je het laatst verdiende. Deze regeling komt nog maar weinig voor.

Premieovereenkomst of beschikbare premieregeling

Bij een premieovereenkomst weet je welke premie jouw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Omdat de premie wordt belegd of gespaard, is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen of het spaargeld koop je op de pensioendatum een pensioenuitkering aan bij een verzekeraar die jezelf uitkiest.


Pensioenopbouw over pensioengrondslag

Door de AOW-franchise van uw pensioengevend salaris af te trekken, houden we rekening met de AOW van de overheid. Het bedrag dat overblijft wordt gebruikt voor de berekening van het pensioen, de pensioengrondslag.

Pensioengrondslag


Het pensioen van je werkgever kan bestaan uit:


1.  Ouderdomspensioen
Een uitkering zolang je leeft vanaf je pensioendatum.
   
2.  Partner en wezenpensioen
Een uitkering voor je nabestaande(n), als je komt te overlijden. Vaak is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dan is het partnerpensioen alleen verzekerd zolang je werkt bij je werkgever.
   
3.  Arbeidsongeschiktheidspensioen of dekking
Vaak is in ieder geval geregeld dat bij arbeidsongeschiktheid je pensioen opbouw gewoon doorloopt. Dit noemen we premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.


Pensioenuitvoerder

Een pensioenuitvoerder is de instelling die jouw pensioen verzorgt. De uitvoerder verzorgt bijvoorbeeld de pensioenadministratie, beheert de beleggingen en zorgt voor betaling van de pensioenuitkeringen, etc. Een pensioenuitvoerder is bijvoorbeeld een pensioenfonds, een verzekeraar, een premiepensioeninstelling (PPI), een algemeen pensioenfonds (APF).


Pensioen en belasting

Het salaris dat je werkgever met je heeft afgesproken is een bruto bedrag. Wat je vervolgens elke maand op je bankrekening ontvangt is een lager, netto bedrag. Het verschil tussen bruto en netto bestaat (vooral) uit belastingen en sociale premies.

Bij pensioen is dat net zo: het pensioen dat je opbouwt is een bruto bedrag. Wat je straks maandelijks aan pensioen ontvangt is een netto bedrag. Je pensioenuitvoerder houdt op de bruto pensioenuitkering belastingen en sociale premies in. Dit zijn zij wettelijk verplicht. Je betaalt dus pas belasting over pensioen wanneer je de pensioenuitkering ontvangt.


Je eigen bijdrage en belasting

Betaal je een eigen bijdrage aan de pensioenregeling? Dit kun je terug vinden op je loonstrook en de Pensioen 1-2-3, en in het pensioenreglement. Je eigen bijdrage gaat van het bruto loon af. Je betaalt pas belasting wanneer u het pensioen ontvangt. Door de eigen bijdrage blijft er een lager bruto bedrag over waarover belasting en sociale premies wordt berekend. Je hebt door de eigen bijdrage maandelijks een fiscaal voordeel.