Hoe zit het met uw aansprakelijkheid voor uw kinderen?

Iedere ouder weet dat kinderen spelenderwijs iets kapot kunnen maken. Wanneer bent u als ouder aansprakelijk en wanneer is uw kind dat zelf? Dat wordt bepaald door de leeftijd van uw kind.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedere ouder weet dat kinderen spelenderwijs iets kapot kunnen maken. Soms is dat schade aan zaken van u of uw kind, maar het kan ook schade aan andermans eigendommen zijn. Wanneer bent u als ouder aansprakelijk en wanneer is uw kind dat zelf? Dat wordt bepaald door de leeftijd van uw kind.

Uw kind is jonger dan 14 jaar

Heeft u kinderen onder de 14 jaar, dan bent u volledig aansprakelijk. Het gaat hierbij wel om een actieve gedraging van uw kind, uw kind moet dus echt iets dóen. Gaat het om een nalaten (bijvoorbeeld iemand niet waarschuwen), dan is er geen sprake van aansprakelijkheid (niet van uw kind, maar ook niet van u).

Uw kind is 14 tot 16 jaar

Heeft u kinderen die 14 of 15 jaar oud zijn, dan bent u als ouder of voogd aansprakelijk. Maar dat is niet altijd zo. Als u aantoont dat u uw best heeft gedaan om de gedragingen van uw kind te voorkomen, dan kan uw kind zelf aansprakelijk worden gesteld voor de door hem of haar veroorzaakte schade.

Uw kind is 16 jaar of ouder

Kinderen van 16 jaar of ouder zijn altijd zelf aansprakelijk. De ouders zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door kinderen vanaf deze leeftijd.

Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)? Dan moet u de schade zelf vergoeden. Om te voorkomen dat u onnodige kosten moet maken, doet u er goed aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en uw kinderen daarop mee te verzekeren.