Laatste trends en ontwikkelingen

Ga je direct starten als huisarts of eerst op reis?
25-03-2019

Ga je direct starten als huisarts of eerst op reis?

Veel huisartsen nemen na de opleiding eerst vrij en gaan op vakantie. Sommige zelfs voor langere tijd. Omdat het SBOH de aansprakelijkheidsverzekering tijdens de opleiding verzorgt, wordt er vaak ten onrechte vanuit gegaan dat deze dekking doorloopt na de opleiding. Dit is echter niet het geval. Veel beginnend huisartsen zijn zich daarom niet bewust van het aansprakelijkheidsrisico dat zij lopen. Aon heeft de volgende 4 stappen op een rij gezet, zodat jij geen risico loopt!

Lees het hele bericht
Een AOV hoeft helemaal niet duur te zijn
28-01-2019

"Een AOV hoeft helemaal niet duur te zijn"

Ze heeft geen moment getwijfeld... Toen ze begon als zzp’er, koos Nancy van Etten ervoor om zich tegen het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren. De tekstschrijver van Schrijfwijs weet uit de ervaringen van vrienden en collega’s dat de kans op arbeidsongeschiktheid 'reëel' is. Daarom koos ze voor een AOV. Nancy merkt dat er over deze verzekering veel misverstanden bestaan. Wij leggen haar 6 vooroordelen voor over de AOV, en we vragen haar naar haar eigen ervaringen.

Lees het hele bericht
Belangrijkste vragen over aansprakelijkheid voor zzp'ers
07-06-2018

De 6 meestgestelde vragen over aansprakelijkheid door zzp'ers

Aansprakelijkheid roept bij veel ondernemers vragen op. Wanneer ben ik aansprakelijk? Tegen welke risico’s moet ik mij verzekeren? En welke kosten komen daarbij kijken? Onze risicoadviseurs krijgen deze vragen regelmatig te horen in gesprek met klanten. Wij maakte een selectie van de meestgestelde vragen rondom dit risico en geeft antwoord, zodat u weet wat u moet doen om uw aansprakelijkheidsrisico’s te beheersen.

Lees het hele bericht
In 5 stappen voorbereid op de nieuwe privacywet (AVG)
03-05-2018

In 5 stappen voorbereid op de nieuwe privacywetgeving (AVG)

25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywet gelden. In Nederland is dit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf dat moment zijn er nieuwe regels voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe regels zullen streng gehandhaafd worden, zelfs met forse boetes. Daarom is er bij de overheid, bedrijven en in de media veel aandacht voor de AVG. Maar wat betekent de nieuwe wet precies voor u?

Lees het hele bericht
Verzuim beperken met een collectieve zorgverzekering
17-04-2018

Verzuim beperken met een collectieve zorgverzekering

De zorgcampagnes liggen weer achter ons, dus tijd om de eerste balans op te maken. Aan het einde van ieder jaar hebben alle verzekerden van 18 jaar en ouder de mogelijkheid van zorgverzekeraar te veranderen. Dit jaar is 6,2% van de verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dit lijkt niet veel, maar het zijn toch zo’n 1,1 miljoen mensen.

Lees het hele bericht
28-01-2019

Infographic, Alles wat u moet weten over de AOV

Veel zzp’ers ervaren een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als een complex product. Dat komt onder andere doordat er veel keuzemogelijkheden zijn bij het afsluiten van een AOV. Dit heeft echter ook voordelen: u kunt uw AOV namelijk geheel afstemmen op uw eigen wensen en uw persoonlijke situatie. Maar hoe doet u dit?

Lees het hele bericht
Verandering in uw werkzaamheden Denk aan uw aansprakelijkheid
13-06-2018

Verandering in uw werkzaamheden als zzp'er? Denk aan uw aansprakelijkheid

Het is een probleem waar veel zzp’ers tegen aan lopen… u sluit als zelfstandige een aansprakelijkheidsverzekering af, maar in de loop van de tijd verandert de inhoud van uw werkzaamheden. Het gevolg is dat uw verzekering niet meer aansluit op uw werk, en dat u dus niet meer goed verzekerd bent. Veroorzaakt u vervolgens met deze ‘nieuwe’ werkzaamheden schade bij een klant, dan kan het zijn dat u de schade zelf moet betalen. En die schade kan al gauw oplopen tot een paar duizend euro!

Lees het hele bericht
Zakelijke brandverzekering: 4 belangrijke bepalingen
24-05-2018

Zakelijke brandverzekering: 4 belangrijke bepalingen op een rij

Op brandverzekeringen worden regelmatig bepalingen (clausules) en polisvoorwaarden aangepast. Deze aanpassingen kunnen een groot effect hebben op de afwikkeling van een schade. Risico- en verzekeringsadviseur John Bastiaansen vertelt u meer over deze bepalingen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan in geval van schade.

Lees het hele bericht
Korte statusupdate ‘Vernieuwing pensioenstelsel: waar staan we?’
17-04-2018

Vernieuwing pensioenstelsel: waar staan we?

Het kabinet wil het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend veranderen zodat het beter aansluit op de veranderende arbeidsmarkt. De aanpassing moet in 2020 plaatsvinden. Een wijziging in het pensioenstelsel treft ook uw pensioenregeling.

Lees het hele bericht
12-04-2018

Voorkom discussie over inkoop- en leveringsvoorwaarden

Regelmatig voert risico- en verzekeringsadviseur Pim van der Velden bij bedrijven een Risico Inventarisatie & Verzekeringsanalyse uit. “Naast alle bedrijfsmatige risico’s die we signaleren, komen er ook vaak andere opvallende punten terug, zoals contractuele afspraken”, vertelt hij hierover. “Of het nu gaat over leveringsvoorwaarden of afgesproken transportcondities, vaak gaat het hier mis”.

Lees het hele bericht
De 5 grootste misverstanden over de AOV
28-01-2019

De top 5 grootste misverstanden over de AOV

Lees het hele bericht
Datarisico’s en cybercrime: gedragsverandering noodzakelijk!
07-06-2018

Datarisico's en cybercrime: gedragsverandering noodzakelijk

Nagenoeg alle MKB-bedrijven hebben een brandverzekering met daarin een inbraakdekking voor het beschermen van hun opstal en inventaris. Ondernemers onderkennen blijkbaar dat de kans dat er wordt ingebroken reëel is en dat de impact voor het bedrijf groot is. Maar de risico’s waar ondernemers steeds meer last van krijgen zijn niet met het blote oog zichtbaar, maar hebben met data en het internet te maken. Is de kans op een digitale inbraak inmiddels niet vele malen groter? Hoe is het bewustzijn van ondernemers op dit gebied?

Lees het hele bericht
Machineveiligheid: wie is verantwoordelijk bij ongevallen?
09-05-2018

Machineveiligheid: wie is verantwoordelijk bij ongevallen?

Een veilige machine en veilig gebruik van die machine, zijn twee verschillende dingen. De eerste is de verantwoordelijkheid van de fabrikant, de tweede van de gebruiker van de machine. De menselijke factor vormt bij beiden een risico. Als fabrikant moet je hier op bedacht zijn. Veiligheid betekent dus ook als fabrikant toezicht houden. Je bent hier primair verantwoordelijk voor. Risico- en verzekeringsadviseur Industrie John van Dijk vertel u hier meer over.

Lees het hele bericht
Pensioen DGA: weet wat u kiest!
17-04-2018

Pensioen DGA: weet wat u kiest!

Sinds 1 juli 2017 mag u geen pensioen meer opbouwen in Eigen Beheer. Voor de toekomstige opbouw van uw pensioen heeft u al een keuze gemaakt. Maar heeft u nog steeds een pensioenvoorziening op uw balans staan? Wat gaat u daarmee doen?

Lees het hele bericht
Beroepsaansprakelijkheid versus bedrijfsaansprakelijkheid
12-04-2018

Bedrijfsaansprakelijkheid versus beroepsaansprakelijkheid. Wat is het verschil?

Wil u zich verzekeren tegen het risico van aansprakelijkheid? Dan is het belangrijk dat u kijkt welke aansprakelijkheidsverzekering bij uw situatie past. Zo zien we bijvoorbeeld dat veel ondernemers alleen een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid hebben, terwijl juist beroepsaansprakelijkheid hun grootste risico is. Het is dus belangrijk dat u het verschil weet tussen bedrijfs- (AVB) en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)? Wij zetten beide verzekeringen tegenover elkaar.

Lees het hele bericht
Filter op categorie Aansprakelijkheid AOV Bedrijfscontinuïteit Bedrijfsrisico Bedrijfsschade Bouw Calamiteit Claimshandling Cybercrime Flexis Fraude HR Industrie Ketenafhankelijkheid Leeg MKB Naverrekening Pensioen Pers Service Verzuim VVE Zakelijk Zakelijke Mijn Omgeving ZZP