Laatste trends en ontwikkelingen

Werknemers loonkostenvoordeel
12-12-2017

Per 1 januari loonkostenvoordeel voor oudere of arbeidsbeperkte werknemers

Voor het in dienst nemen van oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking krijgt u als werkgever een tegemoetkoming van de overheid. Op dit moment is dat nog in de vorm van premiekortingen op uw werknemersverzekeringen WIA/WAO en WW. Per 1 januari 2018 wordt dit vervangen door jaarlijkse loonkostenvoordelen (LKV). Dat kan u op jaarbasis duizenden euro’s schelen!

Lees het hele bericht
Lift in aanbouw
08-12-2017

Zijn directieleveringen van de opdrachtgever verzekerd?

U wilt dat bouwmaterialen altijd goed verzekerd zijn tijdens uw werk aan een bouwproject. Voor het schaderisico sluit u een losse of een doorlopende constructieverzekering af. Maar hoe zit het met bouwmaterialen die door de opdrachtgever zelf worden ingebracht? Zijn die verzekerd?

Lees het hele bericht
Impact van cybercrime
29-11-2017

"Welke impact heeft cybercrime op uw bedrijfsvoering?"

Lees het hele bericht
09-11-2017

Brandpreventie moet geen 'moetje' zijn

Een verzekering is slechts één van de oplossingen om de (financiële) impact van een brand te verkleinen. Preventie is die andere, zo niet de belangrijkste manier om brand te beheersen of te voorkomen. Dat zegt risico- en verzekeringsadviseur Martijn Lochtenberg van Meeùs. “Toch worden maatregelen nog vaak gezien als een ‘moetje’. Raar eigenlijk. Elke ondernemer zou zich moeten realiseren wat een brand doet met een onderneming en de toekomst ervan.”

Lees het hele bericht
Man en vrouw in de keuken
27-10-2017

Broodfonds: een goed alternatief voor een AOV?

Het aantal zzp’ers dat zich heeft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid daalt al jaren licht. Volgens de ZZP Barometer is 19,7 procent van de zelfstandige ondernemers verzekerd tegen dit risico, tegenover 23,2 procent in 2011. Wel lijkt de dalende trend langzaam te buigen. De prijs van een AOV blijkt nog steeds een struikelblok voor veel zelfstandigen. Het Broodfonds lijkt een goed alternatief, maar is dit wel een goede oplossing?

Lees het hele bericht
Variabele pensioenuitkering
12-12-2017

Kiest uw werknemer voor een variabele pensioenuitkering?

Wanneer uw werknemer een pensioenuitkering gaat aankopen heeft hij of zij twee keuzes: blijven beleggen met de pensioenuitkering met mogelijk een hogere uitkering, of een gegarandeerde, maar lagere uitkering. Hoe maakt uw werknemer de juiste keuze? Er zitten namelijk grote verschillen tussen de mogelijke producten en aanbieders.

Lees het hele bericht
Afhankelijkheid van software
07-12-2017

Ondernemers 'onbewust onbekwaam' over afhankelijkheid van software

Veel ondernemers zijn 'onbewust onbekwaam' over hun afhankelijkheid van software in hun bedrijf. Hein Milius, senior consultant Software Borg en IT-Notarissen vertelt hoe het zit: “De beeldvorming rond software wordt bepaald door de functionaliteit. De meeste industriële bedrijven hebben een uiterst stevige IT-beveiliging die hackers en virussen buiten de deur houdt, en soms zelfs noodstroom om stroomstoringen op te vangen. Maar er is zelden nagedacht over de continuïteit van het gebruik van de bedrijfskritische software.

Lees het hele bericht
Mannen bij machine
23-11-2017

Cyberverzekering: standaardpakket of op maat verzekeren?

ICT is niet meer weg te denken in ons leven. We zijn er afhankelijk van geworden. Denk maar aan de toenemende verbondenheid met apparaten waarin bijvoorbeeld sensor technologieën zit. Zo is de Sensor-Machine (S2M) ruimschoots ingeburgerd in de industrie. Het creëert een hoeveelheid aan data met veel mogelijkheden. Nadeel is dat het makkelijk te hacken is, tenzij u een encryptie heeft toegepast. Met een cyberverzekering verzekert u zich tegen de gevolgen van cyber en datarisico’s. Maar kiest u voor een standaard cyberverzekering of maatwerk?

Lees het hele bericht
07-11-2017

Aon Nederland rondt overname Unirobe Meeùs Groep af

Risico- en verzekeringsadviseur Aon Nederland en Unirobe Meeùs Groep (UMG) bundelen vanaf 1 november hun krachten. De ondernemingsraden hebben hun advies uitgebracht om de aankoop van UMG door Aon te realiseren. De Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Financiële Markten hebben de noodzakelijke goedkeuringen gegeven voor deze transactie.

Lees het hele bericht
Cyberrisico's en de vraag naar oplossingen
19-10-2017

Cyberrisico's en de vraag naar nieuwe oplossingen

De industrie transformeert langzaam maar zeker in Smart Industry. Nauwe samenwerkingsverbanden en nieuwe ICT-technieken zoals digitale connecties en ‘internet of things’, bieden kansen. Tegelijkertijd plaatsen ze veiligheids- en aansprakelijkheidsvraagstukken opeens in een ander daglicht. Ons digitaal tijdperk gaat gepaard met nieuwe, vaak nog onbekende, data- en cyberrisico’s die vragen om nieuwe beschermingsmaatregelen en verzekeringsoplossingen.

Lees het hele bericht
Help werknemers regie te krijgen
12-12-2017

Help werknemers regie te krijgen over laatste jaren voor pensioen

Kijkt u met uw medewerkers ook steeds eerder vooruit naar de laatste jaren voor de opschuivende pensioenleeftijd? Inzet van het pensioen en ander vermogen van uw werknemer kan parttime pensioen of eerder stoppen met werken mogelijk maken. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van uw medewerker. Het inzetbaarheidsgesprek is hierbij een handig hulpmiddel.

Lees het hele bericht
Schade door asbestgrid
05-12-2017

Schade door asbestgrit. Wie gaat dat betalen?

In oktober 2017 bleek straalgrit van een leverancier vervuild met witte asbest. Inspectie SZW liet al snel weten dat het vervuilde materiaal aan zo’n 130 bedrijven is geleverd. Bij Meeùs Bouw & Infra kwamen in de eerste weken al twintig meldingen binnen van bouwbedrijven over mogelijk verontreinigde locaties. De meldingen gingen gepaard met de prangende vraag: wie draait op voor de kosten van de schade?

Lees het hele bericht
16-11-2017

Cybercrime een risico? Wat dacht u van uw 'gewone' software?

Op 7 november 2017 hielden Stichting IT Notaris en de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) het symposium ‘Rechtszekerheid in de informatiemaatschappij’. Interessant voor industriële bedrijven, omdat het beheersen van risico’s verder gaat dan de bescherming tegen cybercrime, waar alle aandacht naar uitgaat. Ook de rechten rond het eigendom van software is cruciaal voor de continuïteit van bedrijven.

Lees het hele bericht
02-11-2017

ISO-9001 laat zien dat we adviseren op het hoogste niveau

Meeùs heeft voor haar Risico-inventarisatie en Verzekeringsanalyse (Ri&V) de ISO-9001 certificering behaald. “Hiermee zijn we de eerste risico- en verzekeringsadviseur in Nederland met een ISO-9001 certificering voor het volledige zakelijke schaderisico- en verzekeringsadviestraject”, vertelt adviseur Jean-Pierre Palmen. “Vier jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van een gestructureerde advisering. We hebben hiervoor ook onze eigen software ontwikkeld. De certificering is het bewijs dat wij onze relaties met Ri&V op het hoogste niveau adviseren.”

Lees het hele bericht
man-fabriek-bouwtekening
12-10-2017

Blog: 'Een doorstart maken? Denk aan de uitkeringstermijn'

Nog niet zo lang geleden hoorde ik weer een verhaal over een ondernemer die weliswaar een doorstart maakte, maar bij wie het water nu aan de lippen staat. De herbouw van zijn pand duurt veel langer dan verwacht en de levering van nieuwe machines is enorm vertraagd. Hij moet alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Zijn dekking – 52 weken – blijkt niet toereikend voor de problemen die hij nu op zijn pad vindt. Wellicht zou hij geholpen zijn met een langere uitkeringstermijn van 78 weken, of 104 weken.

Lees het hele bericht
Filter op categorie AOV Bedrijfscontinuïteit Bedrijfsrisico Bedrijfsschade Bouw Calamiteit Claimshandling Cybercrime Flexis Fraude HR Industrie Ketenafhankelijkheid Leeg Mijn Meeùs Zakelijk MKB Naverrekening Pensioen Pers Service Verzuim Zakelijk ZZP