Bescherm uw bedrijf kijk verder dan uw verzekering

Hoe vangt u de schade op als het écht fout gaat in uw bedrijf? Als er brand uitbreekt of een cyberaanval uw systemen uitschakelt? Of als uw belangrijkste toeleverancier of klant failliet gaat? "Kijk vooral verder dan uw verzekering."

25-04-2017


Dat was de boodschap van Jean Pierre Palmen, Robert Rispens (riskmanagers Industrie) en Jan Jans (kennisadviseur Industrie) van Meeùs. Zij hielden op 30 maart 2017 een presentatie over het actuele thema 'Disaster & Recovery'. Hun toehoorders: dertig ondernemers uit de plaatverwerkende industrie van de brancheorganisatie NEVAT.

Goed verzekerd… is dat genoeg?

In 2015 zorgden calamiteiten voor een schadelast van meer dan 700 miljoen euro. Uit andere berekeningen blijkt dat zestig procent van de bedrijven na een calamiteit na twee jaar failliet is. "Voor ondernemers zoals u is één incident al erg vervelend", vertelde Jean Pierre Palmen tijdens de presentatie. "De directe omzetderving is met een verzekering vaak wel genoeg gedekt om uit de ellende te komen. Twee incidenten, tegelijk of snel na elkaar, is een ander verhaal. Die zorgen voor een gigantische impact op uw bedrijfsvoering. Denk aan langdurige verstoring van de productie en reputatieschade. Vaak is een verzekering dan niet voldoende."

Risico's op de loer

Volgens Palmen manifesteren niet alleen schades zich in meerdere gedaanten. Ook de risico’s doen dat. "Iedereen praat bij risico’s en calamiteiten altijd over een brand. Maar buiten het bedrijf liggen nog meer risico’s op de loer. Die hebben met een brand in eigen huis niets te maken. Het gaat om incidenten bij bijvoorbeeld leveranciers, waarvan anderen in de keten de gevolgen ervaren. Een schade bij een leverancier is simpelweg een risico voor een afnemer. Zeker in de industrie. In deze sector zijn bedrijven immers sterk van elkaar afhankelijk."

De remedie: een risico-inventarisatie

Onze adviseurs helpen industriële ondernemers om risico’s goed in te schatten. Het begint dan ook met het maken van een bedrijfsrisico-inventarisatie. Hierbij komen de kennis en ervaring over risico’s binnen de industrie sector samen. Hierbij wordt scherp gelet op actuele trends en innovaties. "Een risico-inventarisatie doorgrondt op voorhand alle risico’s die je als industriële onderneming loopt", ook van de risico’s die je loopt in de keten aldus Robert Rispens. "Het is belangrijk om vast te stellen wát je wilt beschermen. Zijn dat mensen of middelen? Het logistieke proces misschien? Of je reputatie?" Daarna is het zaak om antwoord te geven op vragen als:

  • Waar bevinden zich risico’s?
  • Welke verstoringen kunnen zich voordoen?
  • Wat is de impact van de verstoring?
  • Vanaf welk moment krijg ik last van de verstoring?

Risico’s liggen overal op de loer. Maak ze inzichtelijk met een risico-inventarisatie

Risico’s beheersen is keuzes maken

Rispens: "Je legt ermee bloot welke calamiteiten fataal kunnen zijn. Een risico-inventarisatie is daarmee het startpunt voor het maken van keuzes. Die maakt het eenvoudiger om te bepalen of preventie zin heeft. Misschien moet je organisatorisch maatregelen treffen. Of de leveringsvoorwaarden aanscherpen. Verder maakt zo’n risico-inventarisatie duidelijk wat voor verzekeringen het beste bij een bedrijf passen. Tot slot biedt het inzicht in opties om tijdelijk uit te wijken."

Ketenpartners zijn afhankelijk van elkaar

"Om risico’s te destilleren is het een must om te praten met ketenpartners", aldus Palmen. "Uit ons onderzoek blijkt dat dit nog te weinig gebeurt." Overleggen met ketenpartners draait om het bespreken van uitwijkmogelijkheden en continuïteit. Dat is namelijk voor alle ketenpartners van belang. Om inzicht te hebben in wie van wie afhankelijk is. Nieuwsgierig naar uw eigen ketenafhankelijkheid?Neem de proef op de som en vul deze checklist in.


Check úw ketenafhankelijkheid 

Meer weten over grip houden op uw bedrijfsdoelstellingen?
Wilt u meer weten, dan maak ik graag kennis met u om een toelichting te geven.

Contact

Wilt u direct een specialist spreken? Neem contact op met uw eigen Meeùs risico- en verzekeringsadviseur sector Industrie of contact Meeùs zakelijk, sector Industrie. T: 088 34 34 610 E: industrie@meeus.com.

Foto Jean Pierre Palmen Jean-Pierre Palmen
Risico- en verzekeringsadviseur Industrie
T: +31(0)6 83 62 75 30
E: jeanpierre.palmen@meeus.com


Onderwerpen Industrie

Reageer en deel