Leveringsvoorwaarden en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen niet zonder elkaar!

Ontwikkelingen gaan met de dag sneller. Slimme combinaties van ICT en technologie vinden steeds meer hun weg in verschillende innovatieve producten en toepassingen. Hierdoor is het voor producenten en leveranciers steeds lastiger om een goede inschatting te maken van hun aansprakelijkheidsrisico.

14-04-2017


Ook al heeft u het nog zo goed voor elkaar, en doet u alles aan om een hoogwaardig en veilig product te leveren, er kan altijd iets mis gaan. Iets wat u niet hebt voorzien, maar waardoor u een ander schade berokkent. Die schade moet dan worden vergoed. Die vergoeding kan zo hoog oplopen dat uw bedrijf erdoor in de problemen komt, of zelfs failliet gaat.

Als bedrijf kunt u daarom niet zonder een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook in het belang van uw klant! U wilt immers uw klant niet door uw toedoen met een enorme schade laten zitten (zeker niet als het een belangrijke afnemer betreft). Ondanks een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, blijven goede leveringsvoorwaarden de belangrijkste eerstelijnsbescherming van uw bedrijf.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet belangrijker dan leveringsvoorwaarden?

Absoluut niet! Verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen niet zonder elkaar. Er zijn situaties denkbaar, die niet onder de dekking van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, maar waarbij u toch aansprakelijk bent. Zo zijn bijvoorbeeld tekortkomingen en schade aan het geleverde product zelf, niet verzekerd. Ook zijn leveringsvoorwaarden belangrijk om geen misverstanden te laten ontstaan over de wijze van betaling, betalingsperiodes, en garantietermijnen.

Niet nakomen van verplichtingen

Voordat ik verder ga over het gebruik van leveringsvoorwaarden, nog even dit: ook het niet nakomen van verplichtingen in de polis kan ertoe leiden dat schades niet worden vergoed. Een paar voorbeelden:

  • het niet tijdig melden van een schade 
  • niet juist in de polis omschreven (actuele) bedrijfsactiviteiten

Wees ook alert op mogelijke uitsluitingen op de polis, zoals uitsluiting van: 

  • levering van kritische onderdelen ("critical parts") voor bepaalde industrieën 
  • bepaalde activiteiten
  • bepaalde landen 

Al deze zaken kunnen er alsnog toe leiden, dat u uw aansprakelijkheidsschade uit eigen zak moet betalen. Zorg er daarom voor dat u geen steken laat vallen. Let er vooral op dat u nooit meer aansprakelijkheid accepteert, dan waarvoor uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt!

Strenge spelregels bij gebruik leveringsvoorwaarden!

De wijze waarop u uw leveringsvoorwaarden hanteert en communiceert, zijn gebonden aan strenge juridische spelregels. Houdt u niet aan deze spelregels? Dan loopt u grote kans dat uw leveringsvoorwaarden niet van toepassing worden verklaard. Is dat ernstig? Ja, dat is heel ernstig. Immers, u loopt hierdoor een aanzienlijk hoger aansprakelijkheidsrisico. Daarnaast kan ook de verzekeraar "niet thuis geven". De meeste zakelijke aansprakelijkheidsverzekeraars nemen namelijk in hun polis op welke leveringsvoorwaarden worden gehanteerd en stellen dat deze op de juiste wijze moeten worden ingezet.

Wat als de opdrachtgever mijn leveringsvoorwaarden afwijst?

Ook als een opdrachtgever uw leveringsvoorwaarden niet accepteert en/of u dwingt om met zijn inkoopvoorwaarden akkoord te gaan, kan er een (te) zwaar aansprakelijkheidsrisico op uw bord terecht komen! De vraag is of u dan zaken moet doen?

Dan maar helemaal geen voorwaarden?

Soms zie ik dat opdrachtgevers en leveranciers, als ze er samen niet uitkomen, besluiten om dan maar helemaal geen voorwaarden te hanteren. Wees u als leverancier er van bewust dat dan nog wel de wet geldt. Op grond van de wet bent u, bij levering van een ondeugdelijk product, aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade, inclusief gevolgschade!

Niet zelf de tekst van de voorwaarden aanpassen!

Ga nooit zelf knutselen aan de tekst van algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, maar schakel een jurist in. Advocaten van ondernemersorganisaties als FME, kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen van voorwaarden. FME Advocaten heeft zelfs een aparte brochure opgesteld, met instructies hoe te voorkomen dat algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Lees hier ook de blog met interessante tips van FME advocaat Mr. Ramona Doerga.

Tip: "Gebruik algemene voorwaarden"

Het hanteren van (standaard) algemene voorwaarden bespaart u veel werk, omdat direct duidelijk is welke rechten en plichten u en uw klanten hebben. Ondernemersorganisaties hebben vaak algemene voorwaarden voor hun leden beschikbaar. Zo heeft ook FME Advocaten voor haar leden standaard "FME leveringsvoorwaarden" opgesteld en gedeponeerd. Ze zijn er voor nationaal- en internationaal gebruik (export), en beschikbaar in verschillende talen.

Tot slot: "Kom een goede klant tegemoet als hij schade lijdt"

Weet dat u in de meeste bedrijfsaansprakelijkheidspolissen een clausule "vrijheid van leveringsvoorwaarden" kunt opnemen. Met deze clausule biedt de verzekeraar een verzekerde de ruimte om na een schade - om bijvoorbeeld commerciële redenen - af te wijken van zijn aansprakelijkheid beperkende voorwaarden. Een mooie geste naar uw klant! Dagelijks helpen mijn collega’s en ik ondernemers met het in kaart brengen en beheersen van ondernemersrisico’s, en onderhandelen we met verzekeraars over de beste verzekeringscondities. Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze blogs, of behoefte aan advies? Laat het mij dan weten. Ik help u graag of breng u in contact met de juiste mensen binnen mijn netwerk.

Contact

Wilt u direct een specialist spreken? Neem contact op met uw eigen Meeùs risico- en verzekeringsadviseur sector Industrie of contact Meeùs zakelijk, sector Industrie. T: 088 34 34 610 E: industrie@meeus.com

Foto Jan Jans  Jan Jans
 Kennisadviseur Industrie
 +31(0)6 11 01 50 58
 j.jans@meeus.com


Terug naar het overzicht


Onderwerpen Industrie ZZP

Reageer en deel